Πιστοποιητικό Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση921018ce-d842-4ddb-9692-6c4f2d801c0b 921188

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

5 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το εν λόγω πιστοποιητικό παρέχει πληροφορίες για την πειθαρχική κατάσταση του μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και για τυχόν πειθαρχικά ή επαγγελματικά παραπτώματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.1474/84). Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Προσωπικού & Γεωτεχνικών Μητρώων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Υποβολή ψηφιακής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.onlinegeotee.gr


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Εγγραφή στο Σύστημα Απομακρυσμένης Διαχείρισης Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι το μέλος να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών, που τηρεί το Επιμελητήριο στην ιστοσελίδα του.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Πειθαρχικού Ελέγχου Μέλους ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι το μέλος να έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του μέχρι και το προηγούμενο έτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (άρθρο 1 του π.δ. 12/2017-ΦΕΚ 26/Α΄/2017) 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 16 1474 1984 128 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις των μελών-Πειθαρχικά παραπτώματα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100128

      • 1 Είσοδος στο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://onlinegeotee.gr/AdminLog.aspx


       Όχι Όχι


      • 2 Μετάβαση στην ενότητα Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετάβαση στην ενότητα Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά και άνοιγμα του υπερσυνδέσμου "Νέο Αίτημα 'Eκδοσης Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού".

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση αίτησης και υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και επεξεργασία αίτησης από αρμόδιο υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση και ανάρτηση βεβαίωσης από αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.