Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση599a9e84-5f60-4841-86a7-6aff2d577212 808086

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές αρχές εσωτερικού., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Λιμενικές αρχές εσωτερικού.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ) με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να υποβληθεί στις Λιμενικές Αρχές έγκυρο και εν ισχύ πιστοποιητικό ασφάλισης (Blue card) που να καλύπτει το καθεστώς ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη, το οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης των Αθηνών, 1974, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο 2002.

       Όχι Όχι

      • 1 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (blue card) ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική ασφάλεια Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (blue card) ή οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική ασφάλεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας Έγγραφο εθνικότητας

       Αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 392 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32009R0392

      • Νόμος 1922 1991 15 Α

       Περιγραφή Διεθνής Σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους (PAL Convention 1974), που υπογράφηκε στην Αθήνα τη 13η Δεκεμβρίου 1974 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1976 (PAL Protocol 1976).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100015

      • Νόμος 4195 2013 211 Α

       Περιγραφή Πρωτόκολλο του 2002 της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών, σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100211

      • 1 Παραλαβή - έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση της ισχύος του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση / αποστολή του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επιβατηγών πλοίων με άδεια να μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών στον ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.