Πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



a21eca15-edda-4bb4-ac44-f9b7e037809b 635030

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) πιστοποιητικού κατάταξης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του άρθρου 4 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού (Β 1750).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό κατάταξης ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση οφείλει να έχει μεριμνήσει για την απόκτηση πιστοποιητικού ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 8 της κ.υ.α 8592/2017 (Β 1750).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή σχετικής αίτησης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)

Σημειώσεις

Στην αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης δηλώνεται ο Διακριτικός τίτλος του καταλύματος, το είδος του καταλύματος, η επωνυμία της επιχείρησης και στοιχεία επικοινωνίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπεταιΆλλο

    Τα Επιμελητήρια είναι αυτοτελείς, υποχρεωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαφορά επιλύεται στα αρμόδια δικαστήρια.

    NACE

    • 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
    • 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (camping) σε κατηγορίες αστέρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή του φορέα εκμετάλλευσης καταλύματος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει χορηγηθεί διακριτικός τίτλος καταλύματος απο το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού καταλύματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Το παράβολο υπολογίζεται ανάλογα τη δυναμικότητα του καταλύματος σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 * 5 ευρώ /δωμάτιο Κατηγορίας 4 * 4 ευρώ /δωμάτιο Κατηγορίας 3 * 3 ευρώ /δωμάτιο Κατηγορίας 2 * 2 ευρώ /δωμάτιο Κατηγορίας 1 * 2 ευρώ /δωμάτιο Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 5* και 4* 2,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο 3*, 2* και 1* 1,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο. Σημειώνεται ότι το μέγιστο κόστος δεν αναγράφεται διότι εξαρτάται από τον αριθμό δωματίων του καταλύματος. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Τεχνική Έκθεση από διαπιστευμένου Φορέα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση από διαπιστευμένου Φορέα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιχείρηση καταλύματος επιλέγει απο την ιστοσελίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) έναν Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο οποίος έναντι αμοιβής συντάσσει την τεχνική έκθεση μετά από επιτόπια επιθεώρηση του καταλύματος. Στην Έκθεση καταγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που διαθέτει το κατάλυμα σε σχέση με την κατηγοριοποίησή του στο σύστημα αστεριών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος άρθρο 5 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Διαδιακασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Υπουργική Απόφαση 4418 2019 972 Β

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200972

      • 1 Παραλαβή σχετικής αίτησης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος πληρότητας φακέλου.

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cert.grhotels.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2f

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης από διαπιστευμένο φορέα στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, συντάσσει έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση και δημοσίευση του Πιστοποιητικού Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος εκδίδει και αναρτά στη Διαύγεια το Πιστοποιητικό κατάταξης, ενώ το κοινοποιεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ).

       Όχι Ναι





      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.