Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb73a9a3f-abfd-4ebd-be8b-2bcfb4fbafb8 747667

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

35 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού κυριότητας μικρού σκάφους. Με την εγγραφή κάθε μικρού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και τη μεταγραφή του κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η Λιμενική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό κυριότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Εγγραφή κάθε μικρού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. ή τη μεταγραφή του κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4824

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Αποδεικτικό καταβολής υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Άδεια

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4627

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7210

      • Υπουργική Απόφαση 28 2122/01/2000 2000 231 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200231

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης- Υ.Δ. από τη Λιμενική Αρχή για την έκδοση πιστοποιητικού κυριότητας μικρού σκάφους

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού κυριότητας μικρού σκάφους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος από την Λιμενική Αρχή των δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποιητικού κυριότητας μικρού σκάφους

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πιστοποιητικού κυριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που προέβη στη σχετική αίτηση-Υ.Δ., εφόσον έχουν προηγουμένως κατατεθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.