Πιστοποιητικό περί αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης (από 1-1-2002 και μετά)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa532ab0d-3c1e-4e52-a85d-b16234f1fcb2 670514

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Πρωτοδικεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού περί αναγνώρισης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου, από 1-1-2002 και μετά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου με την ιδιότητα του διάδικου ή του παραστάντα δικηγόρου ή τρίτου, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό περί αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης από 1-1-2002 και μετά


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Δικαστικές Ο αιτών πρέπει να είναι διάδικος ή δικηγόρος.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ο δικηγόρος του αιτούντος καταθέτει αίτηση στην εκουσία δικαιοδοσία για αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης. Εκδίδεται απόφαση επί της αιτήσεως και ακολούθως ο δικηγόρος αιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει να αποδεικνύει το έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Διπλότυπο είσπραξης-παράβολο δικηγορικής αμοιβής του δικηγορικού συλλόγου που ανήκει ο δικηγόρος. Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται στο γκισέ του δικηγορικού συλλόγου. 190 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ 2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2033

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Κατάθεση δικογράφου από δικηγόρο που εξουσιοδοτείται από τον αιτούντα την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης, υπό την μορφή (το δικόγραφο) αίτησης συνταχθείσα και κατατεθείσα από τον άνω δικηγόρο στην Εκούσια δικαιοδοσία. Επί της αιτήσεως δημοσιεύεται απόφαση αναγνώρισης ή μη της αλλοδαπής απόφασης και έπειτα αιτείται ο ενδιαφερόμενος την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού (το δικόγραφο απαιτεί παράβολο-τέλος κατάθεσης και συζήτηση της αίτησης). Φάκελος δικογραφίας

       Κατάθεση δικογράφου από δικηγόρο που εξουσιοδοτείται από τον αιτούντα την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης, υπό την μορφή (το δικόγραφο) αίτησης συνταχθείσα και κατατεθείσα από τον άνω δικηγόρο στην Εκούσια δικαιοδοσία. Επί της αιτήσεως δημοσιεύεται απόφαση αναγνώρισης ή μη της αλλοδαπής απόφασης και έπειτα αιτείται ο ενδιαφερόμενος την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού (το δικόγραφο απαιτεί παράβολο-τέλος κατάθεσης και συζήτηση της αίτησης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2576

      • 2 Η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου μεταφρασμένη και επικυρωμένη με την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (apostile). Απόφαση

       Η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου μεταφρασμένη και επικυρωμένη με την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (apostile).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 323 επ. ΚΠολΔ 503 1985 182 Α

       Περιγραφή Αφορά απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αναγνωρίζεται στο εσωτερικό δίκαιο και σχετίζεται με κάθε είδους νομικό θέμα της ημεδαπής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης με φυσικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα έκδοσης του πιστοποιητικού με επίσκεψη του στο δικαστικό κατάστημα.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται με φυσική παρουσία.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή έγγραφου αιτήματος από δημόσιο φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβάλλεται έγγραφο αίτημα από δημόσιο φορέα στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 4 Ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο


       Περιγραφή Ανάθεση αίτησης από τον Προϊστάμενο στον υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση του πιστοποιητικού περί αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης (από 1-1-2002 και μετά).

       Σημειώσεις Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται: 1. Η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου μεταφρασμένη και επικυρωμένη με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostile). 2. Η απόφαση του ημεδαπού δικαστηρίου που αναγνωρίζει και επικυρώνει την ισχύ της αλλοδαπής απόφασης στην εσωτερική έννομη τάξη.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη έκδοση του πιστοποιητικού - Ενημέρωση ενδιαφερομένου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.