Πιστοποιητικό περί μη Τροποποίησης Καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf8f8eb0e-af02-4c4c-a71f-877fe86fba62 379837

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα που έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συναιτερισμών να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού που αφορά σε αλλαγές ή μη του καταστατικού συνεταιρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ


Παρατηρήσεις

Για πιστοποιητικά ωστόσο που αφορούν ημερομηνίες πριν την 11/3/2020, ο φορέας έκδοσης αλλάζει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

α) να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία "Ηλεκτρονική υποβολή για πιστοποιητικά δικαστηρίων" για πιστοποιητικά Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων. Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια. https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietika-dikasterion

β) να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθούν από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων (ΕΜΑΣ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Χρειάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του χρήστη για το TAXISnet, σε περίπτωση αίτησης για πιστοποιητικό μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του συνεταιρισμού

       Όχι Όχι

      • 1 Το επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού πρέπει να είναι έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης με το myKEPlive. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Το επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού πρέπει να είναι έτοιμο προς αποστολή ή ανάρτηση κατά την διάρκεια της βιντεοκλήσης με το myKEPlive.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συνεταιρισμού. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συνεταιρισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Νόμος 4673 2020 52 Α

       Περιγραφή Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100052

      • Νόμος 99 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • Υπουργική Απόφαση 2206/89750 2020 1259 Β

       Περιγραφή Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201259

      • Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/15016 2002 1049 Β
      • 1 Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος που επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία

       Σημειώσεις Σε περίπτωση πιστοποιητικού που αφορά σε ημερομηνίες μετά τις 11/3/2020 απευθύνεται στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού. Για πιστοποιητικά που αφορούν σε προγενέστερες ημερομηνίες επισκέπτεται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥπΑΑΤ

       Σημειώσεις Αφορά σε πιστοποιητικά πριν από τις 11/3/2020

       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφορά σε πιστοποιητικά που αφορούν σε ημερομηνίες πριν τις 11/3/2020

       Σημειώσεις https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-tropopoieses-katastatikou-sunetairismou

       Ναι Όχι


      • 4 Ηλεκτρονική υποβολή για πιστοποιητικά δικαστηριών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο ή Εφετείο. Αφορά σε πιστοποιητικά που αφορούν σε ημερομηνίες πριν τις 11/3/2020

       Σημειώσεις https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates

       Ναι Όχι


      • 5 Είσοδος στο myKEPlive


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στις υπηρεσίες του myKEPlive.

       Ναι Όχι


      • 6 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Σημειώσεις Επιλέγεται είσοδος στην υπηρεσία, προκειμένου να μπορέσει ο χρήστης να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών, αποκλείεται από το σύστημα, η είσοδος στην υπηρεσία.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 8 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet και ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συμπληρώνεται το αίτημα όπως αναγράφεται στη λίστα των παρεχόμενων υπηρεσιών που εξυπηρετούνται μέσω τηλεδιάσκεψης "Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού" και υποβάλλεται.

       Σημειώσεις Συμπληρώνεται από τον χρήστη η αίτηση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συμφωνημένη ημερομηνία.

       Ναι Όχι


      • 10 Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες του ενδιαφερομένου για τη διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να αναρτήσει ή να αποστείλει, το επικυρωμένο καταστατικό του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης καθώς και τον ΑΦΜ του συνεταιρισμού.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει, με ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναφορικά με τη διαδικασία που εκτελείται μέσω του myKEPlive, ο τρόπος αποστολής εξαρτάται από τη σχετική επιλογή του χρήστη, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.