Πιστοποιητικό Natura 2000

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2bf159ca-04fc-4626-bce2-30b06461b86c 215904

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού Natura 2000, με το οποίο βεβαιώνεται η (εντός/εκτός ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής) θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ενδιαφέροντος ή γεωτεμαχίου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) λειτουργούντος κτηματολογίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορεί o ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας εύκολα, απλά και γρήγορα να περιηγηθεί στον γεωγραφικό χώρο, να εντοπίσει είτε την προστατευόμενη περιοχή που τον ενδιαφέρει είτε την έκταση ενδιαφέροντός του, να την οριοθετήσει και να πληροφορηθεί εάν αυτή εμπίπτει εντός ή εκτός μιας προστατευόμενης περιοχής.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Έκδοση πιστοποιητικoύ Natura 2000

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση πιστοποιητικoύ Natura 2000

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,,,,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Να είναι γνωστός ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του πολυγώνου.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Τεχνικές Να υπάρχει το περίγραμμα του πολυγώνου με συντεταγμένες Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 ή ΕΓΣΑ 87.

        Όχι Όχι

       • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο απο συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87. Γεωχωρικά διαγράμματα / χάρτες

        Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο απο συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5476

       • Νόμος 7 & 8 3937 2011 60 Α

        Περιγραφή Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα πλατφόρμα για την ανάρτηση των ορίων του εθνικού καταλόγου των προστατευόμενων περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Νatura2000» επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στη γεωγραφική θέση και στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Νatura2000», σε εθνικό επίπεδο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100060

       • 1 Είσοδος στην εφαρμογή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/pistopoiitika-natura

        Περιγραφή Είσοδος στην εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών Taxis.

        Όχι Όχι


       • 2 Νέα αίτηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/pistopoiitika-natura

        Περιγραφή Η νέα αίτηση γίνεται βάση του Kωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή με τη χρήση συντεταγμένων που εισάγωνται στο σύστημα, ώστε να οριοθετηθεί το πολύγωνο.

        Όχι Όχι


       • 3 Λήψη αρχείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

        Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Σύνδεσμος https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/pistopoiitika-natura

        Περιγραφή Λήψη του αρχείου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προστατευμένη περιοχή και τις συντεταγμένες του πολυγώνου.

        Όχι Όχι


       • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.