Πλατφόρμα Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd6cc3b5-a362-4531-97cb-586498aeac31 635362

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ψηφιακή δημιουργία ραντεβού για την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης ΚΠΑ2 και Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ΕΚΟ) για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η εξυπηρέτηση του πολίτη ή της επιχείρησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από το γραφείο ΚΠΑ2 ή ΕΚΟ υπαγωγής με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα διαμονής του πολίτη ή της έδρας της επιχείρησης αντίστοιχα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Σημειώσεις

Κατά τη δημιουργία του ραντεβού θα χρειαστεί να επιλεγεί η υπηρεσία για την οποία ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή η επιχείρηση επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και να καταχωριστούν τα παρακάτω στοιχεία:
 • το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου (πολίτη ή εκπροσώπου επιχείρησης),
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 • η ταχυδρομική διεύθυνση,
 • ο αριθμός τηλεφώνου,
 • ο ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης
Επισημαίνεται ότι ραντεβού δύναται να κλείσει ψηφιακά ένα φυσικό πρόσωπο για τρίτο πρόσωπο. Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην καρτέλα κράτησης θα πρέπει να είναι αυτό που θα παρουσιαστεί στο ραντεβού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    
    Σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) --> complaints@dpa.gr ).

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      myrantevoudypa, myrantevoudypa.gov.gr, Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού με υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Πλατφόρμα Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Το φυσικό πρόσωπο που θα κλείσει ψηφιακά το ραντεβού, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κατοχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να αποσταλεί σε αυτόν επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της κράτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Κατοχή ΑΦΜ, για την ολοκλήρωση της συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για το κλείσιμο ραντεβού.

       Όχι Όχι

      • 4 Ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο για φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που το ραντεβού αφορά σε επιχείρηση απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το φυσικό πρόσωπο εκπροσωπεί νομίμως την επιχείρηση. Τα προαναφερόμενα έγγραφα θα πρέπει ο εξυπηρετούμενος να επιδείξει στον υπάλληλο της Αρχής κατά την έναρξη της εξυπηρέτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Κωδικοί - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) για τον προγραμματισμό του ραντεβού ψηφιακά.

       Κωδικοί - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) για τον προγραμματισμό του ραντεβού ψηφιακά.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 2 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δήλωση

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος για τον οποίο πραγματοποιείται η κράτηση και θα παραστεί στο ραντεβού θα χρειαστεί να γνωρίζει τον Α.Φ.Μ. του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και νομιμοποίησης του ως εκπροσώπου επιχείρισης εφόσον το ραντεβού αφορά σε επιχείρηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και νομιμοποίησης του ως εκπροσώπου επιχείρισης εφόσον το ραντεβού αφορά σε επιχείρηση.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 οικ. 81611 2021 4961 Β

       Περιγραφή Δημιουργία πλατφόρμας επισκέψεων φυσικών προσώπων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204961

      • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), αναζητά την υπηρεσία ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτης και καθημερινότητα -->Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών --> Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Εναλλακτικά, ο αιτών μεταβαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://rantevoudypa.gov.gr. Ο αιτών εισάγει τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet)

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή Θεματικής Ενότητας και Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει μεταξύ των παρεχόμενων θεματικών ενοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση ταχυδρομικού κώδικα διαμονής ή έδρας επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διαμονής του ή της έδρας της επιχείρησης αν πρόκειται για εκπρόσωπο επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή ημερομηνίας και ώρας που θα λάβει χώρα η εξυπηρέτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, ο αιτών επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού του.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση απαραίτητων προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον εξυπηρετούμενο, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο που θα παραστεί στο ραντεβού.

       • το ονοματεπώνυμο,
       • την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
       • την ταχυδρομική διεύθυνση,
       • τον αριθμό τηλεφώνου,
       • τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης
       Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει τρίτο πρόσωπο, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του προσώπου που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του αιτούντος για τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Όχι


      • 8 Άρνηση χορήγησης συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο αιτών δεν χορηγεί τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 9 Οριστικοποίηση της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή επιβεβαιωτικού email με τα στοιχεία της κράτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η υπηρεσία αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε μήνυμα που περιέχει τις πληροφορίες της κράτησης καθώς και σύνδεσμο με τη δυνατότητα προγραμματισμού εκ νέου ή ακύρωσης του ραντεβού.

       Όχι Όχι


      • 11 Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο φυσικό σημείο εξυπηρέτησης την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού.

       Ναι Ναι


      • 12 Προγραμματισμός εκ νέου του ραντεβού (προαιρετικό βήμα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε επαναπρογραμματισμό του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Προγραμματισμός εκ νέου" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε. Στη συνέχεια επιλέγει στο ημερολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού του και λαμβάνει από την πλατφόρμα email που επιβεβαιώνει τη νέα του κράτηση.

       Ναι Όχι


      • 13 Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία
       Ναι Ναι


      • 14 Ακύρωση του ραντεβού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Για να προβεί σε ακύρωση του ραντεβού του ο αιτών πατάει: α) είτε το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης" που εμφανίζεται στην πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της κράτησης β) είτε τον σύνδεσμο "Προγραμματισμός εκ νέου" που διατίθεται στο επιβεβαιωτικό email που έλαβε και στη συνέχεια το κουμπί "Ακύρωση Κράτησης". Η πλατφόρμα αποστέλλει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση επιβεβαιωτικό μήνυμα ακύρωσης της κράτησης.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.