Πληροφόρηση για προϊόντα στην εσωτερική αγορά από το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa10cf9b-30b6-4b6c-a37d-90662e2b9cd4 593956

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κτηματολογικά Γραφεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος κάθε ενδιαφερομένου για την παροχή πληροφοριών, σχετικά με τη νομοθεσία του εναρμονισμένου και μη τομέα, που ισχύει για συγκεκριμένα προϊόντα που διακινούνται στην εσωτερική αγορά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η πληροφόρηση αφορά στην γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πληροφόρηση για προϊόντα στην εσωτερική αγορά από το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα - Διαχείριση Αιτημάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9

       ,,,,,,,,,,,


      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 9 515 2019

       Περιγραφή Αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008,

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&qid=1621324589098

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1724 2018

       Περιγραφή Δημιουργία «Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας» με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2018+%2F1724&lang=en&type=quick&qid=1621324735655

      • 1 Υποβολή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οικονομικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, πολίτες της ΕΕ και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να γνωρίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα αγαθά /προϊόντα που διακινούνται στην εσωτερική αγορά, υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα στην ιστοσελίδα του εθνικού Σημείου Επαφής για τα Προϊόντα.

       Σημειώσεις Στην ιστοσελίδα για το εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα, υπάρχει διαθέσιμη φόρμα με τα πεδία που συμπληρώνει ο εδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 2 Διερεύνηση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα διερευνά την εθνική νομοθεσία και προσδιορίζει την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αιτήματος στην αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα διαβιβάζει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη απάντησης από την αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει στο Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα την απάντηση στο σχετικό αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή απάντησης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα αποστέλλει την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

       Σημειώσεις Όταν η αρμόδια υπηρεσία για την απάντηση στο αίτημα είναι η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, τα βήματα 3 και 4 παραλείπονται.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.