Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2d2b0df2-4ac5-4a3e-9365-6bff77005471 299428

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά και εξ αποστάσεως σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 +
  (1)

  Κόστος

  100

  Εκτιμώμενος χρόνος

  24
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με την διαδικασία της Πολιτογράφησης από ομογενείς κατοίκους εξωτερικού. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

      Εξερχόμενα

      Εξερχόμενα

      Απόφαση

      Xρήσεις

      Δικαιολογητικό

      Βήματα

       Ψηφιακά βήματα

        Άλλες πληροφορίες

        Εναλλακτικοί τίτλοι

        Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό βάσει του άρθρου 10 του ν. 3284 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

        Επίσημος τίτλος

        Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο Εξωτερικό


         Νομοθεσία

          Κατηγορίες

          Είδος διαδικασίας

          Έναυσμα

          Αιτούμενη

          Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

          Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

          Τύπος

          Εξωστρεφής


          Κωδικός SDG D5
          Τίτλος SDG Πολιτογράφηση υπηκόων άλλου κράτους μέλους
          Περιγραφή SDG Προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την πολιτογράφηση για υπηκόους άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα


         • 1 Ηλικιακές Να είναι ενήλικος

          Όχι Όχι

         • 2 Υπηκοότητας Να έχει ομογενειακή καταγωγή

          Όχι Όχι

         • 3 Άλλο Κάτοικος εξωτερικού

          Όχι Όχι

         • 4 Διοικητικές Έκθεση προξένου η οποία συντάσσεται με θετική ή αρνητική γνώμη του και αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εξέταση του φακέλου από το Υπουργείο.

          Όχι Όχι

         • Τριπλότυπο είσπραξης 100 €

          Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

          Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

          Όχι

         • 1 Αίτηση πολιτογράφησης Αίτηση

          Αίτηση πολιτογράφησης

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/dieuthinsi-ithageneias/entypo-yliko-ypodeigmata-aitiseon

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Υποβάλλεται ενώπιον των προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 2 Δήλωση Πολιτογράφησης Άλλο

          Δήλωση Πολιτογράφησης

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Συντάσσεται στην Προξενική Αρχή με την συμμετοχή δύο Ελλήνων μαρτύρων

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 3 Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου Αντίγραφο εγγράφου

          Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 4 Πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπής Αρχής ή πιστοποιητικό βάπτισης Δημοτικά πιστοποιητικά

          Πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπής Αρχής ή πιστοποιητικό βάπτισης

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 5 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπών αρχών Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

          Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπών αρχών

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 6 Γνώμη για περιστατικά δημόσιας Τάξης Ασφάλειας του Υπ. Δημόσιας Τάξης Άλλο

          Γνώμη για περιστατικά δημόσιας Τάξης Ασφάλειας του Υπ. Δημόσιας Τάξης

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 7 Αποδεικτικά ομογενειακής ιδιότητας Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

          Αποδεικτικά ομογενειακής ιδιότητας

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/fek-217-3284-10112004.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 8 Πιστοποιητικό γάμου Δημοτικά πιστοποιητικά

          Πιστοποιητικό γάμου

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk34-04062014.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: Για την δημοτολογική εγγραφή του

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 9 Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων Δημοτικά πιστοποιητικά

          Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk34-04062014.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

          Σημειώσεις: απαιτείται για την εγγραφή των ανήλικων τέκνων του στο Δήμο επιλογής του

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • 10 Πράξη καθορισμού ηλικίας Άλλο

          Πράξη καθορισμού ηλικίας

          Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk34-04062014.pdf

          Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

          Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

          Σημειώσεις: Για την δημοτολογική του τακτοποίηση

          Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


          Όχι

         • Νόμος 9,10,11 3284 2004 217 Α

          Περιγραφή Άρθρο 9: Ορκωμοσία Άρθρο 10: Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ kZuUB4NxXdtvSoClrL8EegH9xtRd-R5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWsLHX0bpf96NtWuRfc9Zq-Rx6Ucr5qB1DD2JpqdvYoP

         • Νόμος 8,9 4735 2020 197 Α

          Περιγραφή Άρθρο 8: Παράβολο για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Άρθρο 9: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει στη χώρα

          Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gGw4 -MmrWDnPk8SDq3KU6-y5OWdjGFqqzi-iN Uu

         • Εγκύκλιος 34 2014

          Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004

          Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%91%CE%A7%CE%9E%CE%9D-%CE%9A9%CE%A7

          ΑΔΑ ΒΑΧΞΝ-Κ9Χ

         • 1 Υποβολή δήλωσης πολιτογράφησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Όχι Όχι


         • 2 Υποβολή αίτησης πολιτογράφησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Όχι Όχι


         • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης πολιτογράφησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Όχι Όχι


         • 4 Έλεγχος φακέλου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και η ορθή επικύρωση και η μετάφραση αυτών

          Όχι Όχι


         • 5 Κλήση σε συνέντευξη του ομογενούς

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Ο Πρόξενος καλεί σε συνέντευξη τον αιτούντα προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εθνικής συνείδησης και να αποδειχτεί η εθνική του καταγωγή. Στην παρούσα φάση αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών. Παράλληλα προσκομίζονται αποδεικτικά συμμετοχής του αιτούντα σε ομογενειακές εκδηλώσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης κ.α.

          Όχι Όχι


         • 6 Σύνταξη έκθεσης Προξένου

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Περιγραφή Συντάσσεται από τον Πρόξενο σχετική Έκθεση η οποία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση πολιτογράφησης του αιτούντος δεδομένου ότι η θετική ή η αρνητική γνώμη του Προξένου αποτελεί το βασικό στοιχείο για την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών

          Όχι Όχι


         • 7 Αποστολή Φακέλου στην Κεντρική Δ/νση του Υπουργείου Εσωτερικών

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

          Σημειώσεις Εδώ εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις δεδομένου ότι η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνεται με διπλωματικό σάκο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών

          Όχι Όχι


         • 8 Πρωτοκόλληση στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


          Όχι Όχι


         • 9 Έλεγχος Φακέλου και αναζήτηση πιστοποιητικού δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

          Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


          Όχι Όχι


         • 10 Σύνταξη και υπογραφή απόφασης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Όχι Όχι


         • 11 Απορριπτική απόφαση

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Ναι Όχι


         • 12 Έγγραφο του ΥΠΕΣ προς το Προξενείο για την απόρριψη του αιτήματος

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Ναι Όχι


         • 13 Ενημέρωση του αιτούντος

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Ναι Όχι


         • 14 Δημοσίευση περίληψης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Ναι Όχι


         • 15 Έγγραφο για Ορκωμοσία του αιτούντος από τον Πρόξενο

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής          Ναι Όχι


         • 16 Ορκωμοσία πολιτογραφημένου, αποστολή στο ΥΠΕΣ πρακτικού Ορκωμοσίας και ατομικής δήλωσης για τον Δήμο εγγραφής του

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


          Ναι Όχι


         • 17 Διαβίβαση στη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας δικαιολογητικών δημοτολογικής τακτοποίησης του ιδίου και των ανήλικων τέκνων του

          Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

          Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


          Ναι Όχι


         • 18 Ολοκλήρωση διαδικασίας          Όχι Ναι


         • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.