Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92a135a3-f5e0-4270-96eb-012c08fdecd8 641374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκπόνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων, που αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το εν λόγω σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων ενσωματώνεται στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Εκτιμώμενες κενές οργανικές θέσεις

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αποστολή από κάθε φορέα των εκτιμώμενων αναγκών σε προσωπικό γίνεται δια αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού του φορέα, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Προβλέπεται η υποβολή πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την έκδοση της εγκύκλιου καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλλουν τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό των φορέων και υποβολή των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος, αξιολόγηση και υποβολή σχεδίων από τα αρμόδια Υπουργεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα Υπουργεία συλλέγουν, αξιολογούν, εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα υποβληθέντα, από τους εποπτευόμενους φορείς τους σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠΕΣ. Εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο Υπ. Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει και εκδίδει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή του συγκεντρωτικού σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στο Υπουργείο Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το συγκεντρωτικό σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.