Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση92a135a3-f5e0-4270-96eb-012c08fdecd8 641374

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  90 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκπόνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων, που αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το εν λόγω σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων ενσωματώνεται στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής .

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,,,,,,


       • 1 Διοικητικές Εκτιμώμενες κενές οργανικές θέσεις


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Εκτιμώμενες αυτοδίκαιες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.


        Όχι Όχι

       • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αποστολή από κάθε φορέα των εκτιμώμενων αναγκών σε προσωπικό γίνεται δια αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού του φορέα, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 3 4590 2019 17 Α

        Περιγραφή Προβλέπεται η υποβολή πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

       • 1 Έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Με την έκδοση της εγκύκλιου καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλλουν τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

        Όχι Όχι


       • 2 Εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό των φορέων και υποβολή των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος, αξιολόγηση και υποβολή σχεδίων από τα αρμόδια Υπουργεία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Τα Υπουργεία συλλέγουν, αξιολογούν, εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα υποβληθέντα, από τους εποπτευόμενους φορείς τους σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠΕΣ. Εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών τα οποία υποβάλλονται απευθείας στο Υπ. Εσωτερικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει και εκδίδει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων.

        Όχι Όχι


       • 5 Υποβολή του συγκεντρωτικού σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στο Υπουργείο Οικονομικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το συγκεντρωτικό σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

        Όχι Ναι


       • ΑΠΟΓΡΑΦΗ

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.