Πράξη έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbcd412d8-4589-499b-be19-b8190ce37dee 070053

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πράξης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία εγκρίνεται σύμβαση δωρεάς, προκειμένου να απαλλαγούν τα πρόσωπα που ενεργούν ως δωρητές, από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των δαπανών που πραγματοποιούν σε σχέση με τη δωρεά τους. Η διαδικασία απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς αυτών, που κατά την υπό έγκριση σύμβαση έχουν την ιδιότητα του δωρεοδόχου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία, Εσωτερική διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση Πράξης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για τον δωρητή.

       Επίσημος τίτλος

       Πράξη έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Διοικητικές Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την έκδοση πράξης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου), περί αποδοχής της δωρεάς.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Σύναψη σύμβασης της δωρεάς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την έκδοση πράξης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Υπηρεσιακό έγγραφο

        Υπηρεσιακό έγγραφο - αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την έκδοση πράξης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί έγκρισης σύμβασης δωρεάς, για την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου), περί αποδοχής της δωρεάς. Απόφαση

        Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ενδιαφερόμενου φορέα (δωρεοδόχου), περί αποδοχής της δωρεάς.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αντίγραφο της σύμβασης δωρεάς των συμβαλλόμενων μερών. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της σύμβασης δωρεάς των συμβαλλόμενων μερών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 27 2859 2000 248 Α

        Περιγραφή Σχετική η περίπτωση ιστ, της παραγράφου 1, του ανωτέρω άρθρου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEtf2Ep4n9LfndtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYbp9THsMm1M3YBK6LH I53QL78G3UKr1zlu7mK9zucq

       • Νόμος 22 4664 2020 32 Α
       • 1 Παραλαβή αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα - δωρεοδόχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα, μετά των συνημμένων δικαιολογητικών του, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, και χρεώνεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος και εξέταση αιτήματος και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενεργείται ο αρχικός έλεγχος του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον έχει διαπιστωθεί η ορθότητα του εν λόγω αιτήματος, καθώς και η πληρότητα των δικαιολογητικών που το συνοδεύουν, συντάσσεται το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) περί έκδοσης της Πράξης.

        Όχι Όχι


       • 4 Σύνταξη σχεδίου εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΓΔΟΤΑΑΠ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο εισήγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε, παρ. 5, άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την εισήγηση αυτή, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΓΔΟΤΑΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, διατυπώνει την ύπαρξη ή μη δημοσιονομικής επίπτωσης που η έκδοση της εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) θα επιφέρει στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού του ενδιαφερόμενου φορέα, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή/και την απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

        Όχι Όχι


       • 5 Προώθηση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για υπογραφή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), συνοδευόμενο από την εισήγηση της Γενικής ΔΙεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΓΔΟΤΑΑΠ), προωθείται για υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου Εσωτερικών.

        Όχι Όχι


       • 6 Επιστροφή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) - διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αφού το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) επιστραφεί υπογεγραμμένο, αποστέλλεται με υπηρεσιακό έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών για συνυπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 7 Επιστροφή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) - έκδοση Πράξης έγκρισης σύμβασης δωρεάς

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μόλις το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) επιστραφεί υπογεγραμμένο από το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 8 Ανάρτηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Πράξης Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

        Όχι Όχι


       • 9 Γνωστοποίηση της εκδοθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στον ενδιαφερόμενο φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με υπηρεσιακό έγγραφο, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα η έκδοση της Πράξης Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, και τα σχετικά στοιχεία αυτής (αριθμός απόφασης, Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή του.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.