Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfdfe9a35-c8e8-4d8f-a97e-65ed0fa0620e 803491

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους.

Πριν από την έγκριση ενός Ε.Π.Σ., είναι δυνατόν να προηγηθεί η διαδικασία προέγκρισής του, με σκοπό να κριθεί η καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ε.Π.Σ..

Στην περίπτωση που η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. (περιοχή επέμβασης) αποτελείται από διακριτά (μη όμορα) τμήματα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης, προκειμένου να εξεταστεί η λειτουργική ενότητα μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της περιοχής επέμβασης καθώς και αν εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Π.Σ.. Η προέγκριση του Ε.Π.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Κατά τη διαδικασία έγκρισης ή προέγκρισης Ε.Π.Σ. σε περιοχές των Μητροπολιτικών Κέντρων Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, η υπεύθυνη Υπηρεσία για την εξέταση του φακέλου του έργου και για την τελική εισήγηση της πρότασης στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ, είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών (Τμήματα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής και Θεσσαλονίκης). Αντίστοιχα για τις προτάσεις Ε.Π.Σ. στις υπόλοιπες περιοχές της Χώρας, υπεύθυνη Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου

      Επίσημος τίτλος

      Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει για περιοχές που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές,

       Ναι Ναι

      • 3 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις

       Ναι Ναι

      • 4 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Ναι Ναι

      • 5 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης μελέτης κατά την έννοια του Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α 254) και για Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α 160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α 33).

       Ναι Ναι

      • 6 Πολεοδομικές Η διαδικασία έγκρισης μελέτης κατά την έννοια του Ε.Π.Σ. μπορεί να γίνει για Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41, καθώς και για Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α 143)

       Ναι Ναι

      • 7 Πολεοδομικές Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και πρέπει να εξασφαλίζεται η μη ανατροπή της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική Έκθεση προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Έκθεση προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει την πρόταση χωρικού προορισμού της περιοχής επέμβασης, τις κατευθύνσεις του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού, τις υφιστάμενες, θεσμικές και πραγματικές, χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στην περιοχή επέμβασης και στη ζώνη άμεσης επιρροής, τα βασικά μεταφορικά και τεχνικά δίκτυα και περιβαλλοντικές υποδομές, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, και γενικά κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης πρότασης χωρικής ανάπτυξης και σχετικούς χάρτες - υφιστάμενη κατάσταση και πρόταση - κλίμακας 1:5000.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Χάρτης προτεινόμενης παρέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης προτεινόμενης παρέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χάρτης προτεινόμενης παρέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε κλίμακα 1:5000

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Χάρτης υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής παρέμβασης, του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Χάρτης υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής παρέμβασης, του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χάρτης υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης, σε κλίμακα 1:5000

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • Νόμος 8 4447 2016 241 Α

       Περιγραφή Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, άρθρο 8: Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, παράγραφος ε: διαδικασία προέγκρισης. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ.1-2 του άρθρου 18, του Ν. 4872/21 και παρ. 7-8 του άρθρου 119 του Ν. 4872/21

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100241

      • Νόμος 18 4872 2021 247 Α

       Περιγραφή Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις. Άρθρο 18: Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών επέμβασης - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100247

      • Νόμος 119 4819 2021 129 Α

       Περιγραφή Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 119: Πολεοδομικός σχεδιασμός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100129

      • Νόμος 11 4759 2020 245 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 11: Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100245

      • Νόμος 206 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. Άρθρο 206: Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 145 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. Άρθρο 145: Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/22 2022 510 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200510

      • Νόμος 5037 2023 78 Α

       Περιγραφή Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 234: Προσδιορισμός κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016 //--// (Χωροταξικές και Πολεοδομικές Διατάξεις // Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4447/2016 (περί των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων) σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων - απαλλοτρίωση εκτάσεων, οικοδομησιμότητα όμορων ακινήτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100078

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η εκκίνηση της διαδικασίας μπορεί να γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή τον φορέας υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση (έντυπα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης και φακέλου του έργου ή ταχυδρόμησή τους (κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο κτίριο επί της οδού Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα, ισόγειο).

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση (με email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης, με συνημμένα τα δικαιολογητικά του έργου, στο email της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (dpols@prv.ypeka.gr) ή στο info@ypen.gov.gr

       Ναι Όχι


      • 4 Προώθηση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και χρέωση του θέματος σε υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των δικαιολογητικών της πρότασης και σύνταξη της εισήγησης της Υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζονται τα στοιχεία του φακέλου του έργου για την αναγκαιότητα του προτεινόμενου χωρικού προορισμού ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης και της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής επέμβασης, αφού ληφθούν υπόψη οι στόχοι του Ε.Π.Σ. και η εξασφάλιση της μη ανατροπής της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής του Ε.Π.Σ.. Συντάσσεται η εισήγηση παρουσίασης του έργου στο Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή της Εισήγησης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και παρουσίαση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η εισήγηση παρουσίασης του έργου στο Συμβούλιο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και αποστέλλεται στη γραμματεία του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Γίνεται η παρουσίαση της εισήγησης της Διεύθυνσης για το έργο, στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στη συνεδρίαση μπορούν να παρευρίσκονται και να εκθέσουν τις απόψεις τους για το έργο και εκπρόσωποι του φορέα υλοποίησης. Κατόπιν τα μέλη του Συμβουλίου αποφασίζουν για την προέγκριση ή μη του έργου.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή απόφασης προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης του Συμβουλίου, συντάσσεται η Απόφαση προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και υπογράφεται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση και αποστολή της απόφασης, ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση υπογραφής της Απόφασης προέγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό, γίνεται η διεκπεραίωση του εγγράφου της Απόφασης και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποστολή σχετικού απαντητικού εγγράφου στον αιτούντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έγκρισης της προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, αποστέλλεται σχετικό απαντητικό έγγραφο στον φορέα υλοποίησης.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.