Προαγωγές Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3c04e90-5df4-49a8-be8a-029b34c063f6 304905

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων / Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις τακτικές κρίσεις Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος που διενεργούνται κάθε χρόνο από 1η Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων / Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται:

α. Στο Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, οι Υποστράτηγοι και οι Αρχιπύραρχοι, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους στον βαθμό. β. Στο Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος οι Πύραρχοι, οι Αντιπύραρχοι και οι Επιπυραγοί, που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο, σύμφωνα τον νόμο, χρόνο στον βαθμό τους μέχρι τέλους του έτους, για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις. γ. Στο Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος οι Πυραγοί, οι Υποπυραγοί και οι Ανθυποπυραγοί που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο, σύμφωνα τον νόμο, χρόνο στον βαθμό τους μέχρι τέλους του έτους, για το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις.

Αναβολή των τακτικών κρίσεων επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το πολύ έως δύο (2) μήνες από την έκδοση της εν λόγω απόφασης.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγές Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές Κρίσεις Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Ιατρικές Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν δεν πρέπει να τελούν στην κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της μακράς αναρρωτικής άδειας.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν δεν πρέπει να εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή να τελούν σε προσωρινή κράτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν δεν πρέπει να έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα προσβολής του πολιτεύματος, πλαστογραφίας, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης, κοινή και στην υπηρεσία, απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν δεν πρέπει να έχουν τεθεί στην κατάσταση της αργίας με απόλυση ή της αργίας με πρόσκαιρη παύση.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν δεν πρέπει να έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να κριθούν και να προαχθούν στις τακτικές κρίσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο στον κατεχόμενο βαθμό ή τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας ως Αξιωματικοί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικές Οι τακτικές κρίσεις διενεργούνται σε ετήσια βάση από 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

       Όχι Όχι

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1 343 1969 238 Α

       Περιγραφή ν.δ. 343/1969 "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100238

      • Νόμος 96, 111, 125, 126, 127, 130, 132, 134, 138 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή ν.4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις" - άρθρο 96 "Βαθμοί - Ιεραρχική κλίμακα - Αντιστοιχία" - άρθρο 111 "Καταληκτικοί βαθμοί εν ενεργεία Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων"- άρθρο 125 "Τακτικές και έκτακτες κρίσεις - κρινόμενοι Αξιωματικοί"- άρθρο 126 "Διαβαθμίσεις κρίσεων με βάση τα ουσιαστικά προσόντα" - άρθρο 127 "Τρόπος προαγωγής" - άρθρο 130 "Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Κρίσεων" - άρθρο 132 "Σύνταξη, κύρωση και εκτέλεση των πινάκων" - άρθρο 134 "Διαδικασία προαγωγών" - άρθρο 138 "Τρόπος επιλογής των Αξιωματικών"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • 1 Κατάρτιση πινάκων κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζει πίνακες κρινόμενων και παραλειπομένων κατ΄ έτος Αξιωματικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν.4662/2020.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση κύρωσης πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι πίνακες που καταρτίζονται υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύγκληση οικείου Συμβουλίου Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύγκληση Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διενεργηθούν οι τακτικές κρίσεις Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του έτους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση οικείου Συμβουλίου Κρίσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Συνέρχεται το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, κατόπιν δημοσιεύονται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεών του, έπειτα συνέρχεται το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων, κατόπιν δημοσιεύονται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεών του και τέλος, συνέρχεται το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των οικείων Συμβουλίων, ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων.

       Σημειώσεις Η προαγωγή Αξιωματικών πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης προεδρικού διατάγματος. (άρθρο 1 του π.δ. 343/1969)

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος στις αρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα προεδρικά διατάγματα προαγωγής κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες για ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.