Προαγωγές Υπαξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων Πυροσβεστικού Σώματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1c853fa2-fd37-4aa4-8283-5e8e0fb58eae 185323

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Ανθρώπινων Πορων., ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις προαγωγές των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Διεύθυνση Ανθρώπινων Πορων.

Παρατηρήσεις

Οι Υπαξιωματικοί Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος προάγονται κατόπιν απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας και στη συνέχεια ενημερώνεται το Μητρώο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές Υπαξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων Πυροσβεστικού Σώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Οι προαγωγές πραγματοποιούνται βάση ετών υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, εφόσον τελούν σε αργία δι απολύσεως, δεν προάγονται έως ότου λήξει η αργία.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 114 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νομοθετικό Διάταγμα 974 1971 189 Α

       Περιγραφή Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19710100189

      • 1 Έλεγχος Πυροσβεστικών Υπαλλήλων έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη οι οποίοι προάγονται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος κατάστασης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή και διαβίβαση στο αρμόδιο Συμβούλιο προς κρίση.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση στο αρμόδιο Συμβούλιο των υπηρεσιακών φακέλων των πυροσβεστικών υπαλλήλων προς κρίση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει, σε συνέχεια του ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει, του υπηρεσιακούς φακέλους των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο αρμόδιο Συμβούλιο, ώστε αυτό να προβεί στις κρίσεις προαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνεδρίαση αρμόδιου Συμβουλίου κρίσεων προαγωγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο, πραγματοποιεί συνεδρίαση κατά την οποία αποφασίζονται οι προαγωγές των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο αποφασίζει την προαγωγή των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση απόφασης Συμβουλίου στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση της προαγωγής των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων έως και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης προαγωγής και κοινοποίηση προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η απόφαση προαγωγής και κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προς ενημέρωση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Μητρώου Πυροσβεστικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνεται το Μητρώο του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τις προαγωγές των Υπαξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.