Προαγωγές αξιωματικών γενικών και ειδικών καθηκόντων της ελληνικής αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση19b880fd-37c3-45e4-860a-aa09240cdaa2 198803

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, Αξιωματικών του ν.3686/2008 και Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή απόφασης κατά περίπτωση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην περίπτωση που ο Αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμος Β΄, Αστυνόμος Α΄ και Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κριθεί ως προακτέος κατ αρχαιότητα (δυσμενής κρίση), δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να προσφύγει στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για επανάκριση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προαγωγές Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, Αξιωματικών του ν.3686/2008 και Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγή Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Εγγραφή σε πίνακες προακτέων οι Υπαστυνόμοι Β' και οι Υπαστυνόμοι Α', προακτέων κατ' εκλογή και προακτέων κατ' αρχαιότητα οι Αστυνόμοι Β΄, οι Αστυνόμοι Α΄ και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι. Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Οι προαγωγές στους διαφόρους βαθμούς ενεργούνται σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής, τα οποία είναι ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας αξιωματικού, προ της συμπληρώσεως των οποίων οι αξιωματικοί δεν επιτρέπεται να προαχθούν.

       Όχι Όχι

      • 1 Πίνακες προακτέων ή προακτέων κατ' εκλογή ή προακτέων κατ' αρχαιότητα Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πίνακες προακτέων ή προακτέων κατ' εκλογή ή προακτέων κατ' αρχαιότητα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Κύρωση Πινάκων Απόφαση

       Κύρωση Πινάκων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 7 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στη βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 112 2009 146 Α

       Περιγραφή Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α`-158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100146

      • Προεδρικό Διάταγμα 4,15,16,28,29,33,38,40,41,42 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Τα εν λόγω άρθρα αναφέρονται στα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, τον υπολογισμό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό, στον τρόπο και τις διαβαθμίσεις των κρίσεων, στη σύνταξη-κύρωση-εκτέλεση πινάκων, στη βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών, στις προϋποθέσεις και στον τρόπο προαγωγής, στις προαγωγές ανεξαρτήτων κενών οργανικών θέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • 1 Κατάρτιση πινάκων κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Συμβούλια Κρίσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση Κύρωσης πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κύρωση των πινάκων κρίσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, προωθείται για ηλεκτρονική έκδοση μέσω της πλατφόρμας PAPYROS, το οποίο υπογράφουν ηλεκτρονικά ο Υφυπουργός, ο Υπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

       Σημειώσεις Η προαγωγή Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Αξιωματικών, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, γίνεται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται απόφαση η οποία προωθείται για υπογραφή ιεραρχικά προς το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης.

       Σημειώσεις Η προαγωγή Αξιωματικών του ν.3686/2008, γίνεται με την έκδοση απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έγκριση πίστωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ή της απόφασης, διαβιβάζεται, αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, για τη βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη του προεδρικού διατάγματος ή της απόφασης, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος ή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη του προεδρικού διατάγματος ή της απόφασης, δημοσιευτεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του Αξιωματικού για την επίδοσή του/της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.