Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μισθωτών ασφαλισμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfe175823-2180-493a-adde-b63efb0bd6c9 925574

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δύνανται, μετά τη διακοπή της απασχόλησής τους, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στον Φορέα. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, ενώ προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κύρια σύνταξη ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης και να υποβάλλουν αυτή εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης στην υποχρεωτική ασφάλιση ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

       Ναι Ναι

      • 3 Ασφαλιστικές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην είναι ανάπηροι. Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο ασφαλιστικής ταυτότητας και εισφορών (ΔΑΤΕ) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Δελτίο ασφαλιστικής ταυτότητας και εισφορών (ΔΑΤΕ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται από τον ασφαλισμένο, εφόσον δεν προκύπτει ο αντίστοιχος ασφαλιστικός χρόνος μισθωτού από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 2 Γνωμάτευση ότι δεν είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α΄). Πιστοποιητικό υγείας

       Γνωμάτευση ότι δεν είναι ανάπηρος κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (σε άλλους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ φορείς). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (σε άλλους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ φορείς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από άλλους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ φορείς, στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει και άλλο χρόνο ασφάλισης πλην του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και ο οποίος δεν απεικονίζεται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 2 του άρθρου 30 ορίζεται ότι κάθε ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ, εφόσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον Φορέα απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 56 4445 2016 236 Α

       Περιγραφή Με την παρ. 1 του άρθρου 56 επεκτείνεται η δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση και για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100236

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.80000/οικ.21628/936 2017 1721 Β

       Περιγραφή Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201721

      • Νόμος 18, 34, 37, 96 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Εγκύκλιος 3 2018

       Περιγραφή Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, με την οποία εξειδικεύονται τα υπακτέα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις υπαγωγής, η έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, οι εισφορές κ.λπ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2269%CE%A3%CE%A5465%CE%A7%CE%A0%CE%99-038%22&page=0

      • 1 Παραλαβή της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση παραπεμπτικού για γνωμάτευση από την Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει παραπεμπτικό για γνωμάτευση από την Υγειονομική Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών και της γνωμάτευσης που θα προσκομίσει ο ασφαλισμένος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση εγκριτικής απόφασης, εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει την Απόφαση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και την υπογράφει μέσω ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απορριπτικής απόφασης σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει την Απόφαση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και την απορρίπτει μέσω ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ.

       Ναι Όχι


      • 7 Κοινοποίηση της απόφασης στον ασφαλισμένο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η Απόφαση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης κοινοποιείται στον ασφαλισμένο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.