Προκήρυξη και απονομή των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4b9f1392-325d-488f-93ec-30d2b0f3e2ca 804362

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσίων, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προκήρυξη και απονομή των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών που απορρέουν από αθλοθεσίες, δωρεές, κληροδοτήματα (προκηρυγμένα βραβεία) και απευθύνεται σε ‘Έλληνες πολίτες που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει κατ΄ έτος (ή όπως άλλως προβλέπεται) βραβεία που συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ανακοίνωση της προκήρυξης των βραβείων γίνεται κατά την πανηγυρική συνεδρία του Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Τον Ιανουάριο μήνα η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας και παράλληλα τυπώνεται σε σχετικό τεύχος που διανέμεται και αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση και εργασίες μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιείται κατά την πανηγυρική συνεδρία του Δεκεμβρίου.

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας

Σημειώσεις

Σχέδιο αιτήσεως βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας στην ενότητα των Προκηρύξεων των Βραβείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προκήρυξη και απονομή των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών


      Μητρώα που τηρούνται

      Βιβλίο Τιμηθέντων από ιδρύσεως της Ακαδημίας Αθηνών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η επιστημονική/ερευνητική εργασία του συμμετέχοντος πρέπει να πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους απονομής ενός συγκεκριμένου βραβείου της επιλογής του. Οι όροι των βραβείων αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών στην ενότητα «Βραβεία».

       Όχι Όχι

      • 1 Επιστημονική ή ερευνητική εργασία σε πέντε (5) αντίτυπα/αντίγραφα Αντίγραφο συγγραφικού έργου

       Επιστημονική ή ερευνητική εργασία σε πέντε (5) αντίτυπα/αντίγραφα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επιστημονική/ερευνητική εργασία του συμμετέχοντος υποβάλλεται σε πέντε (5) αντίτυπα/αντίγραφα μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3837

      • 2 Επιπρόσθετα σχετικά με τις υποβαλλόμενες εργασίες δικαιολογητικά Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Επιπρόσθετα σχετικά με τις υποβαλλόμενες εργασίες δικαιολογητικά

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.academyofathens.gr/el/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιπρόσθετα σχετικά με τις υποβαλλόμενες εργασίες δικαιολογητικά ορίζονται στην προκήρυξη ενός εκάστου βραβείου καθώς και στους γενικούς όρους απονομής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ανατρέχοντας στην ενότητα των Βραβείων της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 2 παρ.1, 97, 98, 99, 101 4398 1929 308 Α

       Περιγραφή Νόμος 4398/1929: «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 26.4/7.5.1932 και με μεταγενέστερες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19290100308

      • Προεδρικό Διάταγμα 10, 11 1932 144 Α

       Περιγραφή ΠΔ 26.4/7.5.1932 «Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19320100144

      • 1 Προκήρυξη των βραβείων τρέχοντος έτους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ανακοίνωση της προκήρυξης των βραβείων γίνεται κατά την πανηγυρική συνεδρία του Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Τον Ιανουάριο μήνα η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας και παράλληλα τυπώνεται σε σχετικό τεύχος που διανέμεται και αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Η προκήρυξη των βραβείων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών στην ενότητα «Βραβεία».

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υποψήφιος υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με 5 αντίτυπα του κρινόμενου έργου του και τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατά την υποβολή λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν βραβείο της Ακαδημίας έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αίτηση και εργασίες μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις προθεσμίες από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών στην ενότητα «Βραβεία».

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πίνακα διεκδικηθέντων Βραβείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψηφιότητες καταγράφονται σε πίνακες ανά Βραβείο και ανά Τάξη.

       Σημειώσεις Οι Τάξεις αναφέρονται σε συλλογικό όργανο με συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο: - Τάξη των Θετικών Επιστημών - Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών - Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

       Όχι Όχι


      • 4 Συγκρότηση εισηγητικών επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Τάξεων και αποφασίζεται η συγκρότηση των εισηγητικών επιτροπών ανά βραβείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Διανομή εργασιών στα μέλη των εισηγητικών επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης διανέμει τις εργασίες στις αρμόδιες επιτροπές.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή εισηγήσεων των επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εισηγήσεις των επιτροπών υποβάλλονται στις αρμόδιες Τάξεις των Βραβείων προς έλεγχο και κρίση.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη αποφάσεως επί των εισηγήσεων σε επίπεδο Τάξεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Τάξη εξετάζει την εισήγηση και αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά. Στην περίπτωση της θετικής αποφάσεως προωθείτε σχετική πρόταση της Τάξεως προς την Ολομέλεια. Στην περίπτωση αρνητικής εισηγήσεως της Τάξεως δεν απονέμεται Βραβείο.

       Σημειώσεις Η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται σε συνεδριάσεις των Τάξεων οι οποίες συνήθως δεν πραγματοποιούνται σε συνεχόμενες μέρες αλλά σε χρονική απόσταση δύο εβδομάδων.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη αποφάσεως στην Ολομέλεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ολομέλεια εξετάζει την πρόταση της αρμόδιας Τάξεως και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφαίνεται τελειωτικά θετικά ή αρνητικά για την απονομή του εκάστοτε Βραβείου. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της Ολομέλειας δεν απονέμεται Βραβείο.

       Σημειώσεις Οι αποφάσεις προκύπτουν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

       Όχι Όχι


      • 9 Απονομή Τίτλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής απόφασης της Ολομέλειας απονέμεται το Βραβείο.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης ενημερώνει τους δικαιούχους για τη συμμετοχή τους στην Πανηγυρική Συνεδρία (τελετή απονομής τιμητικών διακρίσεων) της Ακαδημίας Αθηνών που διεξάγεται το Δεκέμβριο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.