Προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4e16f34f-c22d-438c-9519-82dcd9393125 507793

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων για επιβολή προστίμου σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο διοικούμενος που του επιβλήθηκε το πρόστιμο σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας υποβάλει σχετική αίτηση - προσφυγή σε αρμόδιο όργανο που την εξετάζει, ήτοι τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Λιμενικού Σώματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκδίκαση προσφυγών

      Επίσημος τίτλος

      Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων για επιβολή προστίμου σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοιας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 21 13 2018 26 Α

       Περιγραφή 3β Η εκδίκαση των προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), για θέματα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ). Τήρηση αρχείου για κυρώσεις που επεβλήθη σαν, συντονισμός κάθε άλλης διαδικαστικής πράξης για την επιβολή κυρώσεων σε υπευθύνους παραβάσεων στον τομέα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας (maritime safety). Διατύπωση απόψεων επί ενδικοφανών προσφυγών που εξετάζονται από το κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο επί θεμάτων αρμοδιότητος της Διεύθυνσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Κατάθεση προσφυγής από τον διοικούμενο που του επιβλήθηκε πρόστιμο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας παραλαμβάνει το φάκελο της προσφυγής, τον πρωτοκολλεί και τον χρεώνει στο Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνεργασίας χρεώνει το φάκελο της προσφυγής στον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση διοικητικού φακέλου και υπηρεσιακών απόψεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο, με το οποίο ζητά τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης από την Λιμενική αρχή ή άλλη Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ.) που εκκίνησε τη διαδικασία βεβαίωσης παράβασης, καθώς και τις απόψεις της.

       Σημειώσεις Όπου κρίνεται σκόπιμο, ο εισηγητής συντάσσει Φύλλο Εγγράφου Συνεργασίας (ΦΕΣ) προς τη Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που σχετίζεται η υπόθεση για απόψεις (π.χ. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών-ΔΚΕΟ)

       Όχι Όχι


      • 3 Μελέτη προσφυγής και σύνταξη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής μελετά το σύνολο του υλικού και συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης επί προσφυγής για την επικύρωση ή μη του προστίμου που επιβλήθηκε και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή μέχρι το επίπεδο του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.- επιστρέφεται υπογεγραμμένο πίσω στο Τμήμα.

       Σημειώσεις Ο εισηγητής αποστέλλει την υπογεγραμμένη Απόφαση επί προσφυγής στην αρμόδια αρχή που χειρίστηκε την υπόθεση. Σε περίπτωση που το σχέδιο Απόφασης δεν υπογραφεί από τον τελικό υπογράφοντα, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη. Μετά την πάροδο των τριών (3) μηνών, που αποτελεί την προθεσμία εκδίκασης της προσφυγής ο διοικούμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει εντός δύο (2) μηνών στα διοικητικά δικαστήρια (Άρθρο 63 παρ. 8 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.