Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6bf04ce8-6a27-4ee1-bc4a-e738bda0cdfb 604862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες έως 2 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά την, κατόπιν αιτήματός του, προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών από τα καθήκοντά του για διάστημα το πολύ 1 έτους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παρατηρήσεις

H ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων μπορεί να απέχει 2 ακόμα και 3 μήνες απο την ημερομηνία γνωμοδότησης. Ως εκ τούτου ο μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος υπολογίζεται σε 2 μήνες.

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων

Σημειώσεις

Στην αίτησή του ο υπάλληλος θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους (ατομικούς ή οικογενειακούς) για τους οποίους ζητάει την προσωρινή απαλλαγή από τα καθήκοντά του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Έγγραφο από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου με το οποίο διαβιβάζει την αίτησή του

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    κίνηση πειθαρχικής διαδικασίαςΆλλο

    Πειθαρχική διαδικασία για αμέλεια ή ατελή εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, βάσει των άρθρων 339 έως 346 του Ν.4781/2021

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,      • 1 Έγγραφο από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου, με το οποίο διαβιβάζει την αίτησή του. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου, με το οποίο διαβιβάζει την αίτησή του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 335 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 335 αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών να ζητήσει με αίτησή του την προσωρινή απαλλαγή από τα καθήκοντά του για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του υπαλλήλου κατατίθεται μέσω της υπηρεσίας που υπηρετεί στη διεύθυνση προσωπικού, προκειμένου να δρομολογηθεί η εισαγωγή της στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή αίτησης στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εξωτερικών με παραπεμπτικό έγγραφό του προς τον πρόεδρο του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ζητά να συζητηθεί το αίτημα του υπαλλήλου

       Όχι Όχι


      • 3 Σύγκληση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο συγκαλείται προκειμένου εξετάσει μεταξύ άλλων το αίτημα του υπαλλήλου για προσωρινή απαλλαγή από τα καθήκοντά του και να γνωμοδοτήσει επι αυτού

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτήσει υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του υπαλλήλου τότε η διεύθυνση προσωπικού εκδίδει απόφαση προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων για τον εν λόγω υπάλληλο, η οποία του κοινοποιείται

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού, η οποία την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

       Ναι Ναι


      • 6 Αρνητική γνωμοδότηση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτήσει κατά της ικανοποίησης του αιτήματος του υπαλλήλου τότε η διεύθυνση προσωπικού με έγγραφό της ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο για τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση εγγράφου περί μη ικανοποίησης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού, η οποία την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.