Προώθηση Διμερών Ναυτιλιακών Σχέσεων με τρίτες χώρες και σύναψη διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηceb94ffb-58b6-4883-99d5-daeecbaf46ca 771144

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προώθηση Διμερών Ναυτιλιακών Σχέσεων με τρίτες χώρες και σύναψη διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Η επικράτηση ανοικτών αγορών και συνθηκών ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, αποτελεί διαχρονικά βασική επιδίωξη της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής υπαγορευόμενη από τη διεθνή δραστηριοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε διμερές επίπεδο δια των Διμερών Ναυτιλιακών Συμφωνιών που επιδιώκει και συνάπτει η χώρα μας με τρίτες χώρες. Παράλληλα μέσω της ενίσχυσης των διμερών ή/και τριμερών ναυτιλιακών σχέσεών μας με τρίτες χώρες αναδεικνύεται περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στην οικονομική διπλωματία και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Τα βήματα σύναψης μιας διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα. Η διαδικασία απευθύνεται σε δημόσιους φορείς.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύναψη διμερούς ή τριμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας με άλλες Χώρες


      Μητρώα που τηρούνται

      Ευρετήριο σηματολογημένων ελληνικών πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η προώθηση και υπογραφή της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας με τρίτη χώρα, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη και θετική αξιολόγηση ως προς την εξυπηρέτηση και προαγωγή των εθνικών συμφερόντων από το Υπουργείο Εξωτερικών, ως αρμόδιο Υπουργείο για την εκπροσώπηση της χώρας στις σχέσεις της με τρίτες χώρες.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Νόμος 28 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΛΔΑΣ 2019 211 Α

       Περιγραφή Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο που αφορά τους Κανόνες του διεθνούς δικαίου και τους διεθνείς οργανισμούς

       Νομικές παραπομπές https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-28/

      • 1 Αρχική ενημέρωση επί αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Περιγραφή Ενημέρωση από ΥΠΕΞ (ή από Ελληνικές διπλωματικές Αρχές) για πρόταση σύναψης ναυτιλιακής συμφωνίας από τρίτη χώρα είτε εσωτερική αξιολόγηση βαθμού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με συγκεκριμένη τρίτη χώρα

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια διαβούλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Περιγραφή Διενέργεια διαβούλευσης με συναρμόδια Υπουργεία και Διευθύσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) καθώς και με τους φορείς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Συντονισμός με μονάδες ΥΝΑΝΠ στο εξωτερικό (όπου υφίσταται). Συγκέντρωση περαιτέρω πληροφοριών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Όχι Όχι


      • 4 Διαμόρφωση και αποστολή σχεδίου διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας (ΔΝΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Έγκριση του ελληνικού σχεδίου ναυτιλιακής συμφωνίας από την ιεραρχία του ΥΝΑΝΠ, και προώθηση του σχεδίου μέσω ΥΠΕΞ στην αντισυμβαλλόμενη χώρα. Διμερής συνάντηση αν απαιτείται

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας (ΔΝΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν διαβούλευσης με την τρίτη χώρα και συμφωνίας επί του κειμένου υπογράφεται ΔΝΣ

       Όχι Όχι


      • 6 Κύρωση της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας (ΔΝΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Περιγραφή Κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Διμερούς Ναυτιλιακής Συμφωνίας και αποστολή της για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση για την κύρωση της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας (ΔΝΣ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΔΝΣ,ενημερώνονται ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, Αρχές και ναυτιλιακή κοινότητα.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.