Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηadbb68ac-f47a-4989-a027-02bf43581205 684749

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το πρόγραμμα διανομής φρούτων,λαχανικών και γάλακτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής του προγράμματος είναι α) η αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος στην διατροφή των παιδιών.

β) η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά. H ομάδα στόχος είναι οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά τα σχολικά έτη 2020/21, 2021/22 και 2022/23. Τα επιλέξιμα προϊόντα είναι μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερύκοκα, ντοματάκια, αγγουράκια και γάλα. Τα φρούτα και λαχανικά προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Προγράμματος αναφέρονται στο άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το ΥΠΑΑΤ, από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) συμπεριλαμβανομένου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας & ΠΦΠ της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας είναι αρμόδια για την κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών και για τον συντονισμό των διανομών καθώς και αρμόδια για την αποστολή στοιχείων στην Ευρ. Επιτροπή. Φορέας (ανάδοχος) ή Φορείς υλοποίησης του σχολικού προγράμματος είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Στο άρθρο 8 της ανωτερω ΚΥΑ , αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις για τις αιτήσεις ενίσχυσης, την καταβολή της ενίσχυσης κτλ. και στο άρθρο 10 αναφέρονται τα σχετικά με την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις των αναδόχων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Χορήγηση ενίσχυσης για την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Σημειώσεις

Η αίτηση ενίσχυσης φορέων-αναδόχων (υπόδειγμα V του παραρτήματος ΙΙΙ άρθρου 15 της αρ 1/1135/2021 ΚΥΑ) για να είναι έγκυρη υποβάλλεται από τους φορείς (αναδόχους) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά άρθρο 8(5) της αρ 1/1135/2021 ΚΥΑ στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι όροι και προϋποθέσεις για τους υποψηφιους αναδόχους για την διανομή των φρούτων και λαχανικών, ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που καταρτίζει η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας & ΠΦΠ, στη διακήρυξη την οποία συντάσσει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ KAI ΥΠΟΔΟΜΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΥΠΑΑΤ και στην ΚΥΑ υπ αριθμ. 1/1135, ΦΕΚ Β, 5 (4.1.2021). Για το γάλα και για τα εκπαιδευτικά μέτρα τις αντίστοιχες προδιαγραφές τις καθορίζουν οι αρμόδιες Δ/νσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προκειμένου να συμμετέχουν οι Σχολικές μονάδες στο Σχολικό Πρόγραμμα, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρεί και διαχειρίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά τις σχολικές μονάδες για τη διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφής σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων και υπηρεσιών. Η σχολική μονάδα συγκεντρώνει και αποστέλλει τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών-μαθητών στο πρόγραμμα Άλλο

       Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων και υπηρεσιών.

       Η σχολική μονάδα συγκεντρώνει και αποστέλλει τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών-μαθητών στο πρόγραμμα


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1/1135/4-1-2021 2021 5 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (EE L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (EE L 5/ 10-01-2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Επιπλέον εφαρμόζεται η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τους ηλεκτρονικούς ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς και την υλοποίηση ενωσιακών προγραμμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A1%CE%A64653%CE%A0%CE%93-%CE%9B%CE%9B%CE%97

       ΑΔΑ 6ΑΡΦ4653ΠΓ-ΛΛΗ-1

      • 1 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας είναι αρμόδια για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών στις σχολικές μονάδες, καθώς και για τον συντονισμό των διανομών σε συνεργασία με τους αναδόχους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

       Σημειώσεις Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το ΥΠΑΑΤ, από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) συμπεριλαμβανομένου και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, είναι αρμόδια για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τη διανομή του γάλακτος στις σχολικές μονάδες, καθώς και για τον συντονισμό των διανομών σε συνεργασία με τους Αναδόχους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • 3 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, είναι αρμόδια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, τα μέτρα προβολής και για την αξιολόγηση του Προγράμματος, τις οποίες και αποστέλλει στις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να λάβει τη γνώμη τους. Επιπλέον είναι αρμόδια και για τον συντονισμό υλοποίησης αυτών σε συνεργασία με τους αναδόχους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες . Επιπλέον αποστέλλει τις προτάσεις της για την επιλογή των προϊόντων προς διανομή.

       Όχι Όχι


      • 4 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και για κάθε άλλο ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με τους διαγωνισμούς. Εισηγείται για την έκδοση των αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε στάδιο του/των διαγωνισμού/ών, καθώς και για την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους. Στις περιπτώσεις όπου οι διαγωνισμοί αφορούν συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, μέτρα προβολής, και αξιολόγησης του προγράμματος, τότε συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Όχι Όχι


      • 5 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζονται ως αρμόδιες για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος βάσει των συμβάσεων και τη συμμετοχή με εκπροσώπους τους στις επιτροπές παρακολούθησης-παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων, την τήρηση και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που αφορά στο Σχολικό Πρόγραμμα, καθώς και για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.

       Όχι Όχι


      • 6 Εφαρμογή του προγράμματος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και εκπαίδευσης για την Αειφορία, εποπτεύει τις εκπαιδευτικές δράσεις, εγκρίνει το περιεχόμενο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος και μεριμνά για την υλοποίησή τους. Επιπλέον, μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων και υπηρεσιών και για την, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, πραγματοποίηση ενημερώσεων και βιωματικών δράσεων σχετικά με την υγιεινή διατροφή και ειδικότερα την αναγκαιότητα ένταξης των φρούτων, των λαχανικών και του γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή και διάθεση προϊόντων


       Περιγραφή Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά τις σχολικές μονάδες για την διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφής σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

       Όχι Όχι


      • 8 Παρακολούθηση - έλεγχοι - υποχρεώσεις των αναδόχων


       Περιγραφή Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί τους διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού 2017/39 και τους επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού 2017/39 στις σχολικές μονάδες και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά την υλοποίηση του Προγράμματος κατά την διάρκεια του σχολικού έτους όσον αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα. Επιπρόσθετα έλεγχοι διενεργούνται από αρμόδιο Π.Κ.Π.Φ.Π. και Φ.Ε. ή ΔΑΟΚ : 2.α Έλεγχοι υπολειμματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2.β Ποιοτικός έλεγχος στα φρούτα και λαχανικά μπορεί να υπερβαίνει τις δυο ημέρες, 2.γ Αποσφράγιση των φορτηγών-ψυγείων για τα φρούτα και τα λαχανικά 2.δ Έλεγχοι στο γάλα 2.ε Έκτακτοι Ποιοτικοί Έλεγχοι στις σχολικές μονάδες Οι Υποχρεώσεις Αναδόχου καθορίζονται στο άρθρο 10 (2στ) της αρ 1/1135/2021 της ΚΥΑ

       Όχι Όχι


      • 9 Αιτήσεις ενίσχυσης, καταβολή της ενίσχυσης, αναστολή και ανάκληση της έγκρισης


       Περιγραφή Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τους φορείς (αναδόχους) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού 2017/40 συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 8 της αρ 1/1135/2021 ΚΥΑ, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

       Σημειώσεις Η ενίσχυση καταβάλλεται στους αιτούντες εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.