Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση94d18e44-e3ec-41ea-b850-2949c77f18d8 994521

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) με Φορέα Ψηφιακής Τεχνολογίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Αφορά τη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση. Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους και βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κατοχή κλειδάριθμου για είσοδο στον ψηφιακό τόπο της ΔΥΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων
    
    Ο αιτών/αιτούσα δύναται να υποβάλλει ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εφόσον δεν συμφωνεί με τη σειρά κατάταξης ή εμφανίζεται στους απορριφθέντες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόγραμμα ολοκληρωμένης επαγγελματικής κατάρτισης με Πιστοποίηση

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Ηλικιακό εύρος ανάλογα με την Πρόσκληση.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτική βαθμίδα ανάλογα με την Πρόσκληση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κωδικοί taxisnet

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κλειδάριθμος για είσοδο στον ψηφιακό τόπο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος του δικαιολογητικού, πτυχίο ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πιστοποιητικό - Βεβαίωση γνώσεων αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό - Βεβαίωση γνώσεων αγγλικής γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Πιστοποιητικό - Βεβαίωση γνώσεων αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό - Βεβαίωση γνώσεων αγγλικής γλώσσας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Περιγραφή Δημόσια Πρόσκληση μετά την Απόφαση του Δ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)), στην οποία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.


      • 1 Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης υποψηφίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ενστάσεων απορριφθέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση εντάσεων από δευτεροβάθμια επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποδοχή ή Απόρριψη ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.