Πρόσβαση στο Αποδεσμευμένο Ψηφιοποιημένο Αρχειακό Υλικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση39be0fe1-1726-48eb-909d-3803c658a386 183814

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

6 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσβαση των ερευνητών στο ταξινομημένο, αποδεσμευμένο, διαθέσιμο και ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε διαδικτυακή σελίδα (arxeio.mfa.gr), η οποία παρέχεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες με την αυτόματη αποστολή κωδικού πρόσβασης διάρκειας ισχύος έξι (6) μηνών -και δυνατότητα ανανέωσής του μετά τη λήξη της ισχύος του- στη διεύθυνση e-mail που δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση/δήλωση εγγραφής τους. Πρόκειται για πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς περαιτέρω εξέταση της αίτησης εγγραφής από τον φορέα με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων για την πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), αλλά και την προστασία του από καταχρηστική χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ-Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή πρόσβασης στο αποδεσμευμένο ψηφιοποιημένο ιστορικό αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

Σημειώσεις

Ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει ακριβή και αληθή στοιχεία στην αίτηση εγγραφής. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : archive1@mfa.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή Ερευνητών στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Πρόσβασης στο Αποδεσμευμένο Ψηφιοποιημένο Ιστορικό Αρχειακό Υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσβαση στο Αποδεσμευμένο Ψηφιοποιημένο Αρχειακό Υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • Νόμος 144, παρ.2 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση Κεφ.Β, 6, 7 7010.3/9/ΑΣ 59 2015 461 Β

       Περιγραφή Κανονισμός πρόσβασης στο αρχειακό υλικό. Β.Πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό: Δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό, Εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200461

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων ενδιαφερομένου στην ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση εγγραφής και αποστολή/υποβολή αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.mfa.gr/diplomatiko-kai-istoriko-arheio/ydia-istoria-ereuna-kanonismos/aitisi-ereunas.html

       Περιγραφή Ο νέος χρήστης συμπληρώνει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τα ατομικά του στοιχεία δηλ. ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, το θέμα μελέτης του, τον σκοπό της έρευνάς του, δηλώνει ένα όνομα χρήστη της αρεσκείας του, αντιγράφει πιστά την επαλήθευση και αποστέλλει την αίτηση στον φορέα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απλής ανανέωσης (επέκτασης λογαριασμού) του κωδικού πρόσβασης ενός ήδη εγγεγραμμένου χρήστη το πρώτο ψηφιακό βήμα της διαδικασίας απλοποιείται με τη μείωση των υποχρεωτικών πεδίων συμπλήρωσης στην αίτηση σε μόλις τρία: το θέμα μελέτης, το ήδη επιλεγμένο όνομα χρήστη και την επαλήθευση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή κωδικού πρόσβασης στον εγγεγραμμένο χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.mfa.gr/diplomatiko-kai-istoriko-arheio/ydia-istoria-ereuna-kanonismos/aitisi-ereunas.html

       Περιγραφή Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο πρώτο ψηφιακό βήμα της διαδικασίας και έχει ισχύ έξι (6) μηνών με δυνατότητα απλής ανανέωσης (επέκτασης λογαριασμού).

       Σημειώσεις Ο κωδικός πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό και τα ψηφιακά αντίγραφα του αρχειακού υλικού που διατίθενται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) είναι προς αποκλειστική χρήση του αιτούντος/ερευνητή. Η διανομή και χρήση τους σε τρίτα άτομα δεν επιτρέπεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρόσβαση στο αποδεσμευμένο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.mfa.gr/diplomatiko-kai-istoriko-arheio/ydia-istoria-ereuna-kanonismos/aitisi-ereunas.html

       Περιγραφή Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμπληρώνει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που του έχουν αυτόματα αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του, αποδέχεται τους όρους χρήσης του ψηφιακού αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), συνδέεται με τη βοήθεια πρόσβασης στο αρχειακό υλικό και κατόπιν με την ηλεκτρονική φόρμα αναζήτησης αποκτώντας πρόσβαση όχι μόνο στα μεταδεδομένα (αρχειακοί κατάλογοι) αλλά και στα ίδια τα δεδομένα (ψηφιοποιημένα διπλωματικά έγγραφα), όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

       Σημειώσεις Αμέσως μόλις ο εγγεγραμμένος χρήστης συνδεθεί μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που του έχει αυτόματα αποσταλεί με οποιονδήποτε ο ίδιος επιλέξει. Η έρευνα στο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό διεξάγεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.