Πρόσβαση στο αταξινόμητο αρχειακό υλικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση87296274-a7a5-4b2c-907e-7f17e069f298 884111

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αιτήματος πρόσβασης κάθε πολίτη σε αταξινόμητο ή σε υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Κατά περίπτωση και μετά από ειδική συνεννόηση με το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης & Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (ΕΕΑ) & Ειδικών Ιστορικών Αρχείων και εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση στα αταξινόμητα αρχεία ή σε αυτά για τα οποία υπάρχει Κατάσταση Μεταφερομένου Υλικού (ΚΜΥ), το συγκεκριμένο υλικό διατίθεται στο χώρο του Αναγνωστηρίου και υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πρόσβασης σε αταξινόμητο ή σε υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό των ΓΑΚ

Σημειώσεις

Ο ερευνητής οφείλει να προσδιορίζει θεματικά και χρονικά το αντικείμενο έρευνάς του για τη διευκόλυνση της αναζήτησης του υλικού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτημα, Αίτηση για πρόσβαση σε αταξινόμητο-υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσβαση σε αταξινόμητο-υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Νόμος 172 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Το Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας είναι αρμόδιο για: α) την οργάνωση, διαχείριση και διατήρηση του ταξινομημένου αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ., β) την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταξινομημένο και αταξινόμητο αρχειακό υλικό, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ., γ) τη διάθεση εργαλείων έρευνας και οδηγιών ορθής χρήσης αρχειακού υλικού, δ) τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας αναγνωστηρίου, την υποβολή του προς έγκριση στο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. και την επίβλεψη της ορθής τήρησής του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Παραλαβή αιτήματος πρόσβασης στο αρχειακό υλικό των ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει το αίτημά του είτε συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο με την προσέλευσή του στο Τμήμα Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αιτήματος αταξινόμητου υλικού στο Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου & Αρχειακής Έρευνας προωθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αίτημα αταξινόμητου υλικού του πολίτη προς το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων προς διεκπεραίωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση αιτούντα σχετικά με το αίτημά του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έρευνα που διεξάγεται από το προσωπικό του Τμήματος Επεξεργασίας Αρχείων, αυτό ενημερώνει εντός 1-7 ημερών το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου. Συνεκδοχικά, το προσωπικό του Τμήματος Αναγνωστηρίου ενημερώνει τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ορίζουν ραντεβού για την επιτόπια έρευνα του υλικού στους χώρους του Αναγνωστηρίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτόπια έρευνα στο αταξινόμητο ή υπό ταξινόμηση αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών επισκέπτεται κατόπιν ραντεβού το Αναγνωστήριο και μελετά το αταξινόμητο ή υπό ταξινόμηση υλικό, συμπληρώνοντας όλα τα έντυπα/δικαιολογητικά που απαιτούνται και τηρώντας τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.