Πρόσληψη Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού ως Ειδικού Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb99e492-1366-49df-b740-400625a03ecd 323084

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόσπαση εκπαιδευτικών ως Ειδικών Συμβούλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τέσσερα (4) σχολικά έτη και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών ή ξένων ιδιωτικών σχολείων που επιθυμούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο ΙΕΠ ως Ειδικοί Σύμβουλοι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υποβάλλει προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ αίτημα απόσπασης και χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για εκπαιδευτικούς ιδιωτικών και ξένων ιδιωτικών σχολείων που έχουν επιλεγεί σε αυτό ως επιστημονικό προσωπικό με θέση Ειδικού Συμβούλου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Απόσπαση εκπαιδευτικού ως Ειδικού/ής Συμβούλου στο ΙΕΠ.

Σημειώσεις

Ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός που πληροί τις προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΙΕΠ, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, συνυποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Μετά την επιλογή του/της από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, μέσω του ΙΕΠ και πριν την έναρξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορά, τα σχετικά έγγραφα για την απόσπασή του/της ως Ειδικού/ής Συμβούλου στο ΙΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας/Ένσταση
    
    Επί του αξιολογικού πίνακα για τις θέσεις ειδικού συμβούλου, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν συγκεκριμένες ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ στη δικτυακή πύλη eIEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Δε γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του/της ενιστάμενου/ης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση εκπαιδευτικού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών ως Ειδικού/ής Συμβούλου στο ΙΕΠ.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού ως Ειδικού Συμβούλου στο ΙΕΠ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Αφορά σε ιδιωτικούς/ές εκπαιδευτικούς ιδιωτικών ή ξένων ιδιωτικών σχολείων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ής Συμβούλου, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΙΕΠ, να έχουν επιλεγεί σε αυτή τη θέση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, και να έχουν πάρει τη σύμφωνη γνώμη του ιδιωτικού φορέα στον οποίο υπηρετούν.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση απόσπασης στο ΙΕΠ θα πρέπει να κατατίθεται εγκαίρως προκειμένου η σχετική απόφαση απόσπασης να βγαίνει πριν την έναρξη του σχολικού έτους, στο οποίο αφορά.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβιβαστικό του ΙΕΠ με το αίτημα απόσπασης ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού σε θέση Ειδικού/ής Συμβούλου. Διαβιβαστικό

       Διαβιβαστικό του ΙΕΠ με το αίτημα απόσπασης ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού σε θέση Ειδικού/ής Συμβούλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το ΙΕΠ διαβιβάζει στο ΥΠΑΙΘ το αίτημα απόσπασης σε θέση Ειδικού/ής Συμβούλου του επιλεγέντος/επιλεγείσας ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΙΕΠ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • 2 Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός που πληροί τις προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΙΕΠ, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, συνυποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία, μετά την επιλογή του/της από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ, διαβιβάζονται από το ΙΕΠ στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100193

      • Νόμος 11 3966 2011 118 Α

       Περιγραφή Αφορά στη κάλυψη αναγκών της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π από εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλογής και απόσπασης. Καθήκοντα Ειδικών Συμβούλων για τετραετή θητεία δύνανται να αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του ιδιωτικού φορέα που υπηρετούν. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4763/2020 και με ισχύ την 21/12/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100118

      • Νόμος 53, παρ. 2 2721 1999 112 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 2 της οικείας διάταξης ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α έως δ και με την εξαίρεση των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι αυτούς διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100112

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός που πληροί τις προϋποθέσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΙΕΠ, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, συνυποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΙΕΠ διαβιβάζει την αίτηση απόσπασης στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Το ΙΕΠ, με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, αποστέλλει την αίτηση ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (Κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση της αίτησης απόσπασης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και διαβίβασή της στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση απόσπασης εισάγεται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ και χρεώνεται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης για ενέργειες

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται σε χειριστή για να ελεγχθεί ως προς την πληρότητα και να συνταχθεί η σχετική απόφαση

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος συντάσσει την απόφαση απόσπασης και την προωθεί για έλεγχο και υπογραφή στον/ην αρμόδιο Υφυπουργό.

       Όχι Όχι


      • 6 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση της απόφασης στο ΙΕΠ και στη σχολική μονάδα του/της αποσπώμενου/αποσπώμενης ιδιωτικού/ής εκπαιδευτικού μέσω της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στο ΙΕΠ και στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου υπηρετεί ο/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.