Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου επωνύμου πατέρα, επωνύμου μητέρας στο δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed145d5e-6dcb-42bd-b9b1-600abe0b45d9 145564

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, αφορά τη λήψη απόφασης δημάρχου μετά από αίτηση του προσώπου που ασκεί τη γονική του μέριμνα. Η αίτηση υποβάλλεται στο δήμο που ευρίσκεται η κανονική εγγραφή του τέκνου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου μητέρας και πατέρα τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      α) Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένου. β) Πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου μητέρας και πατέρα τέκνου αγνώστων στοιχείων

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου μητέρας και πατέρα τέκνου, γεννημένου εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Η απόφαση δήμαρχου για την προσθήκη των προσωπικών στοιχείων λαμβάνεται στο δήμο που έχει κανονική εγγραφή το τέκνο.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η απόφαση δημάρχου

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Η απόφαση δημάρχου θα καταχωρηθεί ως μεταβολή στην υπάρχουσα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Νόμος 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Απόφαση 13190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • Νόμος 2130 1993 62 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Περιφερειακής Διοίκησης, του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των Διατάξεων για τις Προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • Νόμος 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Περί ληξιαρχικών πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2573 1953 241 Α

       Περιγραφή Πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100241

      • Επίσημο έγγραφο 318 2002

       Περιγραφή Ατομική Γνωμοδότηση : Δεν είναι υποχρεωτική η διοικητική συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων στο δημοτολόγιο για πρόσληψη πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου μητέρας και πατέρα τέκνου γεννημένου εκτός γάμου και μη αναγνωρισμένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p p id=nskconsulatories WAR nskplatformportlet&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-4&p p col pos=2&p p col count=3

      • Υπουργική Απόφαση 42301/12167 1995 608 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρονύμου και μητρωνύμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200608

      • Υπουργική Απόφαση 90294 6870 6870 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών διαγραφών, μεταβολών κ.τ.λ στο δημοτολόγιο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντα, με την επίδειξη του ταυτοποιητικού του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει αν σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου ή μητρωνύμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση των στοιχείων του αιτούντα και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει και πρωτοκολλεί το ειδικό έντυπο της αίτησης. Στη συνέχεια το εκτυπώνει και το παραδίδει στον αιτούντα για έλεγχο και υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση διαβιβαστικού και προώθηση του φακέλου της αίτησης στον Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, διαβιβαστικό και προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο Δήμο.

       Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης προωθείται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως.

       Ναι Όχι


      • 5 Υπηρεσιακή αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ έχει τη δυνατότητα κατόπιν νέας/ων αίτησης/ων να αναζητήσει υπηρεσιακά/αυτεπάγγελτα, όπου είναι δυνατό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται με την αίτηση. Τα υποαιτήματα προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή και πρωτοκόλληση υποαιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ παραλαμβάνει τις απαντήσεις των υποαιτημάτων, συμπληρώνει τον φάκελο του αιτούντα και εκτυπώνει διαβιβαστικό. Ο φάκελος της αίτησης προωθείται στον αρμόδιο Δήμο.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση διαβιβαστικού και προώθηση του φακέλου της αίτησης στο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκδίδει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, διαβιβαστικό και προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο Δήμο.

       Σημειώσεις Ο φάκελος της αίτησης προωθείται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος από το δημοτολόγιο του αρμόδιου Δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος της αίτησης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του μητρώου πολιτών και των εκλογικών καταλόγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τη δημοτολογική εγγραφή του πολίτη στο μητρώο πολιτών και στους εκλογικούς καταλόγους

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση Απόφασης Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης Δημάρχου, με την οποία οριστικοποιούνται οι μεταβολές.

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση Απόφασης Δημάρχου στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης ή στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση Δημάρχου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης. Το ΚΕΠ ενημερώνει με τη σειρά του τον πολίτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.