Ρύθμιση οφειλών Εργοδότη στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f2446d3-4f9d-4bae-8a90-e187f1191a4a 724463

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 έως 20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αιτήματος από Εργοδότη για τη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο, είτε πρόκειται για ασφαλισμένους στο Ταμείο για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, είτε και για τους ίδιους τους εργοδότες για τις ατομικές τους εισφορές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Για οφειλόμενες εισφορές και μετά από αίτηση ρύθμισης του εργοδότη, εφαρμόζεται διακανονισμός οφειλόμενων εισφορών μετά από απόφαση του Δ.Σ., όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του Ταμείου. Για καθυστερούμενες εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών

Σημειώσεις

Η Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.teayet.gr/epixeiriseis και συγκεκριμένα στο πεδίο "Σχετικά Έντυπα". Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Ταμείου και θα συνοδεύεται από τις οριζόμενες στο άρθρο 7 του καταστατικού καταστάσεις ασφαλισμένων, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. – Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Οικονομικές Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει καταβληθεί η ληξιπρόθεσμη οφειλή του προηγούμενου, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, μήνα.

       Όχι Όχι

      • Κανονισμός Απόφαση του Δ.Σ. 33η /4/30-8-2021 2021

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Ταμείου

       Νομικές παραπομπές https://www.teayet.gr/kanonismoi

      • Κανονισμός Απόφαση του Δ.Σ. 33η /4/30-8-2021 2021

       Περιγραφή 5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Πολιτική Ρύθμισης Οφειλών

       Νομικές παραπομπές https://www.teayet.gr/kanonismoi

      • Νόμος 4 4225 2014 2 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. και Ταμείων του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100002

      • Υπουργική Απόφαση Φ.51020/5054/113 2013 410 Β

       Περιγραφή Έγκριση καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.ΑΥ.Ε.Τ.- Ν.Π.Ι.Δ.)», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200410

      • 1 Έλεγχος για καθυστερούμενες εισφορές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων ελέγχουν σε μηνιαία βάση τη σωστή καταβολή, ή μη των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Επικοινωνία με τον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάλογα με το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και τις ημέρες καθυστέρησης, ο υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων επικοινωνεί είτε μέσω email ή τηλεφώνου με τον εργοδότη προκειμένου να ενημερωθεί για την οφειλή και τις δυνατότητες ρύθμισης αυτής ώστε να την εξοφλήσει ή ρυθμίσει και σε κάθε περίπτωση να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την οφειλή.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάθεση Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης στέλνει, μέσω email, Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών, η οποία ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπολογισμός πρόσθετων τελών τόκων υπερημερίας και δόσεων Ρύθμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο εργοδότης καταθέσει Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών, το Ταμείο υπολογίζει και βεβαιώνει τα πρόσθετα τέλη 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής των εισφορών και τόκους υπερημερίας 1,5% ετησίως εφόσον ο χρόνος αποπληρωμής της ρύθμισης είναι άνω των 12 μηνών.

       Σημειώσεις Ο υπολογισμός πραγματοποιείται από τον υπάλληλο της Υπηρεσίας με τις ημέρες καθυστέρησης και το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση από Διεύθυνση του Ταμείου προς Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση από Διεύθυνση του Ταμείου προς Δ.Σ. για έγκριση ή μη Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών.

       Όχι Όχι


      • 7 Απορριπτική Απόφαση Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορριπτική Απόφαση Δ.Σ. και αποστολή ταχυδρομικώς στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 8 Έγκριση Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών από το Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγκριση Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών από το Δ.Σ. και αποστολή ταχυδρομικώς στον αιτούντα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.