Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6bf47e12-49ed-4f8c-bebd-6adac342dbd2 132536

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.), βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων ρυθμίσεων οφειλών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Παρατηρήσεις

Για την υλοποίηση ρυθμίσεων που δε μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. όπως περιπτώσεις ν. 3869/2010, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ρύθμιση υπευθύνου και άλλες ειδικού τύπου ρυθμίσεις οι οφειλέτες απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. στις οποίες υπάγονται.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο οφειλέτης να έχει ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στην πύλη gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την μετάβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. είναι αναγκαία η κατοχή και των κωδικών πρόσβασης που ισχύουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ. Όσοι οφειλέτες δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει πριν την υποβολή αίτησης ρύθμισης να πιστοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας "Πιστοποίηση οφειλετών" μέσω της πύλης gov.gr.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 101 4172 2013 167 Α

       Περιγραφή Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100167

      • Υπουργική Απόφαση Φ.80000/οικ.25379/312 2013 2699 Β

       Περιγραφή Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202699

       ΑΔΑ ΒΛΞΧΛ-Θ7Ν

      • 1 Επίσκεψη στην πύλη gov.gr για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η πρόσβαση στην αρχική ιστοσελίδα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται μέσω του ιστοτόπου της πύλης gov.gr και στη συνέχεια επιλογή "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.".

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή Ρύθμιση Οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους ως εξής: Επιλογή "Ρύθμιση οφειλών" από το μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο..

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης για είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο οφειλέτης καταχωρεί τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια επιλέγει "Ρύθμιση Οφειλών".

       Σημειώσεις Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία οι οφειλέτες - εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ενώ οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους. Όσοι οφειλέτες δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει, πριν την υποβολή αίτησης ρύθμισης, να πιστοποιηθούν μέσω της υπηρεσίας "Πιστοποίηση οφειλετών".

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή τύπου ρύθμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο οφειλέτης μεταφέρεται στην καρτέλα "Επιλογή τύπου ρύθμισης" όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία του και όλες οι ισχύουσες διατάξεις ρυθμίσεων στις οποίες δύναται να υπαχθεί η οφειλή. Ο οφειλέτης επιλέγει τη διάταξη βάσει της οποίας επιθυμεί να ρυθμίσει.

       Όχι Όχι


      • 5 Υπολογισμός ρύθμισης και καταχώρηση επιλεγμένου από τον οφειλέτη σχήματος ρύθμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης επιλέγοντας τον τρόπο εξόφλησης δηλαδή εφάπαξ εξόφληση ή σε δόσεις και τον επιθυμητό αριθμό δόσεων βάσει των διατάξεων της κάθε ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται για στοιχεία όπως το ποσό τυχόν έκπτωσης, το ποσό της μηνιαίας δόσης, το ποσό τόκου, το συνολικό ύψος ρυθμισμένης οφειλής.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού


       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ή μη από τον οφειλέτη ενός πλαισίου ελέγχου "ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ": Δυνάμει των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 3863/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 63 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170) και τροποποιήθηκε με την περ. 12 της υποπαρ. ΙΑ2, του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), παρακαλώ όπως εκδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., μόλις εξοφληθεί η πρώτη δόση της παρούσας ρύθμισης, άρσεις επί των ενεργών κατασχέσεων εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες επιβλήθηκαν για την αναγκαστική είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρωτοφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή τυχόν άλλες δεσμευθείσες απαιτήσεις εις χείρας Τρίτων κατά αυτών.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτύπωση αίτησης ρύθμισης οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Με την "Υποβολή αιτήματος" παράγεται μήνυμα ότι η αίτηση καταχωρήθηκε με επιτυχία και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του σχετικού αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Καταβολή δόσεων με ταυτότητα οφειλέτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η ταυτότητα οφειλέτη φαίνεται στην εκτύπωση της αίτησης ρύθμισης οφειλών. Εναλλακτικά οι οφειλέτες λαμβάνουν την ταυτότητα οφειλέτη από την εφαρμογή "Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη" του μενού των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια "Ταυτότητα οφειλέτη" και ενημερώνονται για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβάλλουν μέσω της εφαρμογής "Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη" και στη συνέχεια "Πληρωμές Οφειλέτη".

       Όχι Όχι


      • 9 Ενεργοποίηση ρύθμισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η ενεργοποίηση της ρύθμισης διενεργείται με την καταβολή της πρώτης δόσης και μόνο τότε εμφανίζεται στην ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται συνεχώς για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί κάθε μήνα μέσω της εφαρμογής "Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη" και στη συνέχεια "Πληρωμές Οφειλέτη" μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

       Σημειώσεις Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα παραλαβής της απόφασης ρύθμισης από την αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. όπου ανήκει η οφειλή του.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.