Ρύθμιση υπεραριθμίας μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd28bd0f-200d-4e8d-8f23-7911dbb592e2 625627

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία χαρακτηρίζεται ονομαστικά υπεράριθμος και τοποθετείται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε άλλη σχολική μονάδα

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση από άρση υπεραριθμίας


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     ΈνστασηΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

       Επίσημος τίτλος

       Ρύθμιση υπεραριθμίας μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


       Μητρώα που τηρούνται

       Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
       Datacenter

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,


       • 1 Εργασιακές Ύπαρξη οργανικής υπεραριθμίας στον κλάδο/ειδικότητα στη σχολική μονάδα που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός


        Όχι Όχι

       • Προεδρικό Διάταγμα 36 100 1997 94 Α

        Περιγραφή Πρόσθεση και τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996 σχετικά με τις υπεραριθμίες

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100094

       • Προεδρικό Διάταγμα 14 50 1996 45 Α

        Περιγραφή Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

       • 1 Εξαγωγή στοιχείων από το myschool

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται εξαγωγή στοιχείων/Άντληση δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα myschool, σχετικά με την ύπαρξη οργανικής υπεραριθμίας ανά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα

        Όχι Όχι


       • 2 Πρόσκληση εκπαιδευτικών για να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

        Όχι Όχι


       • 3 Διαβίβαση στο ΠΥΣΠΕ των δηλώσεων των εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Διαβιβάζονται στο ΠΥΣΠΕ οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: i) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. ii) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

        Όχι Όχι


       • 4 Πρόσκληση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

        Όχι Όχι


       • 5 Δήλωση προτιμήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

        Όχι Όχι


       • 6 Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το οικείο ΠΥΣΠΕ τοποθετεί τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες που δήλωσαν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν

        Ναι Όχι


       • 7 Μη τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.

        Ναι Όχι


       • 8 Διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση ωραρίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

        Ναι Όχι


       • 9 Έκδοση απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση τοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες

        Όχι Όχι


       • 10 Ανακοίνωση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση τοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες ανακοινώνεται στους εκπαιδευτικούς

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.