Σημείο Επαφής για τα Δομικά Προϊόντα – Διαχείριση Αιτημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9cd2458-7920-4ecf-bac4-50b0f8ac8dc3 609867

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Το Ελληνικό Σημείο Επαφής για τα Δομικά Προϊόντα αποτελεί την βασική πύλη πληροφόρησης των επιχειρήσεων σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα για την εμπορία δομικών προϊόντων.

Παρέχει πληροφορίες που κατευθύνουν τους οικονομικούς φορείς σχετικά με το είδος και τις επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών που πρέπει να περιλαμβάνει η Δήλωση Επιδόσεων οι οποίες είναι υποχρεωτικές από την εθνική τεχνική νομοθεσία. Αυτές ισχύουν για την προοριζόμενη χρήση του εκάστοτε δομικού προϊόντος ώστε να ενσωματωθεί στα δομικά έργα εντός της επικράτειας.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνουν σχετική ερώτηση στο Ελληνικό Σημείο Επαφής Δομικών Προϊόντων, αλλά και στα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα/ Ερώτημα για παροχή πληροφοριών αναφορικά με δομικά προϊόντα

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα/ερώτημα για παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις εκπλήρωσης των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων για την προτεινόμενη χρήση κάθε προϊόντος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εθνικό σημείο επαφής στο πλαίσιο του άρθρου 10 του Κανονισμού 305/2011 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης

      Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων

      εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

      Επίσημος τίτλος

      Εθνικό σημείο επαφής για τα δομικά προϊόντα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρήσης Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία της προβλεπόμενης φόρμας.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 10 305 2011

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R0305

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9-10 515 2019

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/515 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος/ερωτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα/ερώτημα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τον σύνδεσμο του εθνικού σημείου επαφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου υπαλλήλου, από τον οποίο προωθείται προς πρωτοκόλληση.

       Όχι Όχι


      • 2 Διερεύνηση ερωτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος διερευνά το ερώτημα και συγκεντρώνει τις τυχόν εθνικές διατάξεις που αφορούν στο προϊόν, που αποτελεί αντικείμενο του ερωτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχετική απάντηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει στον αιτούντα την απάντηση που περιλαμβάνει τα ζητηθέντα στοιχεία.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.