Στήριξη μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής εκπαίδευσης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3a1d736-95ca-4e04-ae18-bc249de2320d 472253

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για έγκριση στήριξης μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες του ΥΠΑΙΘ της τυπικής εκπαίδευσης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). Η στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό εγκρίνεται σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που δεν αυτοεξυπηρετούνται ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για έγκριση στήριξης μαθητών/τριών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες του ΥΠΑΙΘ της τυπικής εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων και οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ρυθμίζονται με εγκύκλιο του /της Υπουργού Παιδείας που εκδίδεται κατ΄ έτος για τον σκοπό αυτό που επισπεύδεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργειο Παιδείας και Αθλητισμού.

Στην ετησίως εκδιδόμενη εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες που αφορούν σε έτερες στηρίξεις, ήτοι: α) από Εκπ/κό Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης για Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση β) από Σχολικό Νοσηλευτή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για "παράλληλη στήριξη" από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εγκυκλίου που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες υποβολής του αιτήματος καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη διαδικασία για την υλοποίησή της. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά αφορά στην Εγκύκλιο με αρ. 62191/Δ3/02-06-23 (ΑΔΑ: 9ΝΩ746ΜΤΛΗ-Ν9Κ)

Η αίτηση για τη Στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό υποβάλλεται από τον/τη Γονέα εφόσον ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η ή από τον ίδιο τον μαθητή/τρια εφόσον έχει προλάβει να ενηλικιωθεί πριν την ολοκλήρωση της Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που τελούν υπό καθεστώς «αναδοχής», το αίτημα υποβάλλεται από τον/την αρμόδιο/α διοικητή της δομής που έχει την «γονική μέριμνα» ή από άτομο που ο/η ίδιος/α θα εξουσιοδοτήσει για τον σκοπό αυτό, κάνοντας ειδική αναφορά εντός της εξουσιοδότησης στην γνωμάτευση/εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ που εισηγείται την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση όπως επίσης και στον αριθμό της συγκεκριμένης εγκυκλίου

ΑΔΑ: 9ΝΩ746ΜΤΛΗ-Ν9Κ -Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024 με ενεργούς υπερσυνδέσμους

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προϋποθέσεις για έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία/Προϋποθέσεις για την έγκριση υποστήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Το προς εξέταση αίτημα για στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό οφείλει να συνοδεύεται από ανάλογη για το σκοπό αυτό γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ εφόσον έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για την αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

       Όχι Όχι

      • 2 Ποσοτικές Στην ετησίως εκδιδόμενη εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες που αφορούν σε έτερες στηρίξεις, ήτοι: α) από Εκπαιδευτικό Ειδ.Αγωγής & Εκπ/σης για Παράλληλη στήριξη- Συνεκπάιδευση β) από Σχολ. Νοσηλευτή. Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω εγκύκλιο, για το ίδιο σχολικό έτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ για την ανάγκη να υποστηριχτεί ο μαθητής/τρια από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ για την ανάγκη να υποστηριχτεί ο μαθητής/τρια από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 2 Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (ΑΥΣ) Πιστοποίηση

       Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (ΑΥΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Καθώς η παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) ορίζει ότι οι μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτήν, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, υποστηρίζονται από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και καθώς ο τρόπος απόδειξης της αναπηρίας σήμερα είναι η Πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ ή από τις Ανώτατες Υγειονομικές Υπηρεσίες Στρατού, ζητείται να κατατεθεί η Πιστοποίηση για να διαπιστωθεί η αναπηρία, το είδος της και το μέγεθός της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3603

      • Νόμος 6 3699 2008

       Περιγραφή «2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100199

      • Νόμος 53 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 56 3966 2011 193 Α

       Περιγραφή 1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100193

      • Νόμος 53 παρ. 8 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής έχουν μόνιμη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Υπουργική Απόφαση 1 παρ. 18 περ. α 44841/Δ3 2022 2055 Β

       Περιγραφή «α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας τοποθέτησης του/της, όπως και της τυχόν συστεγαζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινή υπουργι- κή απόφαση (Β’ 296) και τηρώντας γι’ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202055

      • 1 Έκδοση Γνωμάτευσης/Πορίσματος από ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για στήριξη από ΕΒΠ απαιτεί ανάλογη εισήγηση, κατόπιν αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής αρμοδιότητας της σχολικής μονάδας. Χωρίς την εν λόγω εισήγηση δεν μπορεί να εγκριθεί η Στήριξη από ΕΒΠ.

       Σημειώσεις Καθώς στα ΚΕΔΑΣΥ ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων πραγματοποιείται βάσει της σειράς κατάθεσης του αιτήματος, το οποίο κατά κύριο λόγο γίνεται μέσω της σχολικής μονάδας, οι γονείς/κηδεμόνες μεριμνούν για την κατά το δυνατόν εγκαιρότερη υποβολή του αιτήματός τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Εκδοση Εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών εκδίδεται κατ΄έτος και συμπεριλαμβάνει τα Έντυπα αιτήσεων που απαιτούνται κατά περίσταση.

       Σημειώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς τα έντυπα των αιτήσεων είναι δυνατό να τροποποιούνται κατ΄έτος , δεν χρησιμοποιούνται τα έντυπα προηγούμενης εγκυκλίου. Η Εγκύκλιος λαμβάνει Αριθμό Διαύγειας (ΑΔΑ) και κοινοποιείται στις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας. Ο συνήθης χρόνος έκδοσής της είναι αρχές Ιουνίου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται στην σχολική μονάδα φοίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην Εγκύκλιο. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος για την Α΄φάση ταυτίζεται συνήθως με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ανά βαθμίδα.

       Σημειώσεις Μετά την 01/09 του επερχόμενου σχολ. έτους οι προθεσμίες υποδοχής αιτημάτων, καθορίζονται από την Δ/νση Ειδικής Αγωγής και γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης. Οπωσδήποτε υλοποιείται επιπλέον φάση έως την 20/10 που είναι η τελική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων για την Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό και στη συνέχεια μετά από ενημέρωση της Δ/νσης Ειδ.Αγωγής.

       Ναι Όχι


      • 4 Ελεγχος δικ/ων και καταγραφή αιτημάτων σε πίνακες από τις Δ/νσεις Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Δ/νσεις Εκπ/σης συλλέγουν τα αιτήματα, ελέγχουν τα δικ/α και τα καταχωρίζουν σε πίνακες. Στη συνέχεια οι πίνακες διαβιβάζονται στο ΚΕΔΑΣΥ οι οποίοι αναλόγως, συναινούν θετικά ή αρνητικά. Ο χρόνος υλοποίησης της φάσης αυτής ορίζεται στο σώμα της Εγκυκλίου κατ΄έτος.

       Ναι Όχι


      • 5 Εισήγηση από οικείο ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Δ/νσεις Εκπ/σης συλλέγουν τα αιτήματα, ελέγχουν τα δικ/α και τα καταχωρίζουν σε πίνακες. Στη συνέχεια οι πίνακες διαβιβάζονται στο ΚΕΔΑΣΥ το οποίοι αναλόγως, συναινεί θετικά ή αρνητικά. Ο χρόνος υλοποίησης της φάσης αυτής, ορίζεται στο σώμα της Εγκυκλίου κατ΄έτος.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιστροφή πινάκων στην Δ/νση Εκπ/σης και διαβίβαση τους στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Παιδείας..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι χρόνοι επιστροφής των πινάκων από το ΚΕΔΑΣΥ στην Δ/νση και από εκεί στην Δ/νση ΕΑΕ του Υπ.Παιδείας ορίζονται κατ΄έτος στο σώμα της Εγκυκλίου,

       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος και Επεξεργασία πινάκων-Δειγματοληπτικός έλεγχος δικ/κων-Έκδοση Απόφασης Εγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση Έγκρισης εκδίδεται μετά από επεξεργασία και έλεγχο όλων των πινάκων από την επικράτεια. Ο χρόνος επεξεργασίας συναρτάται από πολλές παραμέτρους οι οποίοι στην ευνοϊκή τους εκδοχή μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε διάστημα περίπου δύο (2) μηνών από την τελευταία καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτημάτων. 7 Δημι ουργία αποσπασμάτων της Απόφασης Εγκρισης ανά Δ/νση Εκπ/σης Η Απόφασης Έγκρισης σπάει σε μικρότερα αποσπάσματα ανά ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, οι οποίες (ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ) ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες. Οι γονείς των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση αυτοπροσώπως είτεεκδοχή μπορούν να δώσουν αποτελέσματα σε διάστημα περίπου δύο (2) μηνών από την τελευταία καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτημάτων.

       Σημειώσεις Η Απόφασης Έγκρισης σπάει σε μικρότερα αποσπάσματα ανά ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ για λόγους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, οι οποίες (ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ) ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες. Οι γονείς των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση αυτοπροσώπως είτε από την σχολική μονάδα είτε από την ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.