Στελέχωση των Κέντρων Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) της Χώρας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1ee5966-a7d6-43e8-8ad1-84dd6e93550f 640885

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Εβδομάδα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αυτή αφορά στην στελέχωση των Κέντρων Παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS) της χώρας και απευθύνεται στους αρμόδιους υπαλλήλους. Η συχνότητα της διαδικασίας δεν έχει χρονικό περιορισμό, προϋποθέτει την υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενο στέλεχος του Λιμενικού Σώματος και ολοκληρώνεται μετά από διαβούλευση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας με την Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή από την οποία προέρχεται το Στέλεχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αιτείται την τοποθέτηση σε VTS καθώς και με την Υπηρεσία VTS υποδοχής του Στελέχους του Σώματος.

  Η αρμόδια λιμενική αρχή που υπηρετεί ο αιτών λιμενικός αποστέλλει την ατομική αναφορά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα την μετάθεση του σε συγκεκριμένο Κέντρο στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων το σχετικό αίτημα Το Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων το χρεώνει στον αρμόδιο χειριστή Ο χειριστής ελέγχει την οργανική σύνθεση του VTS που αιτείται να μετατεθεί ο λιμενικός καθώς και την ατομική αναφορά του λιμενικού με την προϋπηρεσία του και τα πτυχία του. Αν η οργανική σύνθεση του VTS καλύπτεται από το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό του και δεν υπάρχουν επικείμενες αλλαγές στη σύνθεσή της (πχ επικείμενη μετάθεση στελέχους ή αποστρατεία), τότε ο εισηγητής εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τη μη μετάθεση του Στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ . Αν η οργανική σύνθεση του VTS επιτρέπει την πλήρωση της θέσης από το αιτούμενο Στέλεχος και, εφόσον το υποψήφιο Στέλεχος έχει τα απαραίτητα προσόντα (ΠΔ 61/2001), τότε ο εισηγητής εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τη μετάθεση του Στελέχους. Ο εισηγητής διεκπεραιώνει την εισήγηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Διεύθυνση Προσωπικού. Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Β’ Ναυτιλίας.

  Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι: Τμηματάρχης του Τμήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κέντρο VTS/VTMIS (Vessel Traffic Services Monitoring and Informations System)

       Επίσημος τίτλος

       Στελέχωση των VTS


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής


       • 1 Η αρμόδια λιμενική αρχή που υπηρετεί ο αιτών λιμενικός αποστέλλει την ατομική αναφορά του ενδιαφερομένου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα την μετάθεση του σε συγκεκριμένο VTS. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Η αρμόδια λιμενική αρχή που υπηρετεί ο αιτών λιμενικός αποστέλλει την ατομική αναφορά του ενδιαφερομένου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα την μετάθεση του σε συγκεκριμένο VTS.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6440

       • Προεδρικό Διάταγμα 21 13 2018 26 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 61 2001 52 Α
       • 1 Εκδήλωση ενδιαφέροντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η αρμόδια λιμενική αρχή που υπηρετεί ο αιτών λιμενικός αποστέλλει την ατομική αναφορά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα την μετάθεση του σε συγκεκριμένο VTS στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας πρωτοκολλεί και χρεώνει στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων το σχετικό αίτημα Το Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων το χρεώνει στον αρμόδιο χειριστή.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος συνθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Ο χειριστής ελέγχει την οργανική σύνθεση του VTS που αιτείται να μετατεθεί ο λιμενικός καθώς και την ατομική αναφορά του λιμενικού με την προϋπηρεσία του και τα πτυχία του. Αν η οργανική σύνθεση του VTS καλύπτεται από το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό του και δεν υπάρχουν επικείμενες αλλαγές στη σύνθεσή της (πχ επικείμενη μετάθεση στελέχους ή αποστρατεία), τότε ο εισηγητής εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τη μη μετάθεση του Στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ . Αν η οργανική σύνθεση του VTS επιτρέπει την πλήρωση της θέσης από το αιτούμενο Στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και, εφόσον το υποψήφιο Στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έχει τα απαραίτητα προσόντα (ΠΔ 61/2001), τότε ο εισηγητής εισηγείται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας τη μετάθεση του Στελέχους ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.

        Σημειώσεις Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Β’ Ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι: Τμηματάρχης του Τμήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή σχετικής εισήγησης στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Ο εισηγητής διεκπεραιώνει την εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ.

        Σημειώσεις Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Β’ Ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι: Τμηματάρχης του Τμήματος Θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.