Συμμετοχή ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε Σωματεία - Ενώσεις Προσώπων

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbca51016-622d-4a5d-a02f-ee795bdd0e9c 299794

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας σε κάθε ενδιαφερόμενο αστυνομικό για τη συμμετοχή του σε Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν σκοπό φιλανθρωπικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, εκπολιτιστικό ή φυσιολατρικό, καθώς και σε συνδικαλιστικές ενώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209/Α΄/1994).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί ελεύθερα να μετέχει σε αναγνωρισμένα Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν σκοπό φιλανθρωπικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, εκπολιτιστικό ή φυσιολατρικό, καθώς και σε συνδικαλιστικές ενώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209/Α΄/1994). Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, δύνανται να συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Η συμμετοχή τους αυτή γνωστοποιείται με αναφορά των ιδίων που υποβάλλεται ιεραρχικά στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διαλέξεις για υπηρεσιακά θέματα από αστυνομικούς στο κοινό και σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης Υπηρεσίας.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση ή Αναφορά

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία του σχετικά με τη συμμετοχή του σε Σωματείο ή Ένωση προσώπων με κάθε δυνατή λεπτομέρεια αναγράφοντας την ιδιότητά του στο Σωματείο ή την Ένωση Προσώπων, τη χρονική διάρκεια της συμμετοχής του, τον τόπο που θα λαμβάνει χώρα κλπ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητικές Προσφυγές, Αναφορά

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια Συμμετοχής σε Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Συμμετοχής σε Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,       • Προεδρικό Διάταγμα 20 538 1989 224 Α

        Περιγραφή Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ρύθμιση θεμάτων συμμετοχής σε Σωματεία - Ενώσεις προσώπων και διαλέξεις στο κοινό.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufs15XzJPRbuUKL PYmsbYOAwIssIrfTWO1OmSGJJ0-E

       • Προεδρικό Διάταγμα 20 336 2000 280 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων συμμετοχής αστυνομικών σε αθλητικά σωματεία και αγώνες.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEtf2Ep4n9LfndtvSoClrL8dYsGInScHpZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUk3aBl2 TTYNd-fLqliOtXqydU8zrWus6Ji06qJwMGZ

       • 1 Κατάθεση αίτησης ή αναφοράς του υπαλλήλου στην Υπηρεσία του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος και Διατύπωση Γνώμης από τους Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Επί των αιτημάτων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, οι Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών αυτών, διατυπώνουν γνώμη προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Ιεραρχική υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ιεραρχική Υποβολή του αιτήματος προς τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και ιεραρχική υποβολή του αιτήματος για τη λήψη απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει το αίτημα, το προωθεί στο αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της, το οποίο εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και το θέτει ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Εκδίδεται σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και αποστέλλεται στην Υπηρεσία που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος.

        Όχι Όχι


       • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου μέσω της Υπηρεσίας του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, μέσω της Υπηρεσίας του.

        Όχι Ναι


       • 1 Δικαιολογητικά έγγραφα Αντίγραφο εγγράφου

        Δικαιολογητικά έγγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Επιπλέον μαζί με την αίτηση ή αναφορά του υποβάλλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.