Συμμετοχή σε Εργαστήρια Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση46400aae-c7aa-403a-a69a-b563777e1a08 953284

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

8 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εργαστήρια καινοτομίας, τα οποία απευθύνονται σε εκπροσώπους των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την ενημέρωση και την κατάρτισή τους, σε θέματα καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, είτε διαδικτυακά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Συμμετοχή σε εργαστήριο καινοτομίας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος στο εργαστήρι καινοτομίας μετά από πρόσκληση που δημοσιεύει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Επικοινωνία με τον αιτούντα (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται έννομο μέσο προστασίας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπονται νομικές συνέπειεςΆλλο

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιλεγεί ώστε να παρακολουθήσει το εργαστήριο, το Τμήμα Καινοτομίας δεν προχωράει σε ενημέρωσή του σε σχέση με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν ο αιτών για συμμετοχή επικοινωνήσει με το Τμήμα Καινοτομίας ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του, του Τμήμα του παρέχει την σχετική ενημέρωση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διεξαγωγή εργαστηρίου για θέματα καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα

      Επίσημος τίτλος

      Συμμετοχή σε Εργαστήρια Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Οι εκπρόσωποι των φορέων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο εργαστήρι καινοτομίας θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος.

       Όχι Όχι

      • Εγκύκλιος 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος ΔΣΣΚ/ ΤΚΒΠ/ Φ.5./1/3-2-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση - Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητήριο καινοτομίας". Στην παράγραφο 2 της εγκυκλίου προβλέπεται η διοργάνωση εργαστηρίων καινοτομίας. Η εγκύκλιος βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο

       Νομικές παραπομπές https://innovation.gov.gr/innovationcat/promotinginnovation/

      • 1 Δημοσίευση Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Εργαστήριο Καινοτομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

       Περιγραφή Δημιουργείται διαδικτυακό άρθρο πρόσκλησης και ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία ηλεκτρονικού άρθρου και ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

       Περιγραφή Δημιουργείται διαδικτυακό άρθρο πρόσκλησης και ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του εργαστηρίου, που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικού μηνύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος http://innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Συντάσσεται ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την διοργάνωση του εργαστηρίου και αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φορείς στους οποίους απευθύνεται το εργαστήρι.

       Σημειώσεις Το μήνυμα αποστέλλεται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, δηλαδή Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής στο εργαστήρι

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

       Περιγραφή Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής, παραλαμβάνονται τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος και ελέγχεται αν αυτά είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο εργαστήρι.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιλογή συμμετεχόντων στο εργαστήρι

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

       Περιγραφή Επιλογή των συμμετεχόντων εκπροσώπων στο εργαστήρι καινοτομίας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

       Σημειώσεις Η επιλογή γίνεται με βάση προϋποθέσεις όπως αριθμός συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες να είναι υπάλληλοι φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά προτεραιότητα να προέρχονται από φορείς που είναι μέλη του Δικτύου Καινοτομίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος επιλογής για επιβεβαίωση συμμετοχής στο εργαστήρι

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ότι έχει επιλεχθεί να συμμετέχει στο εργαστήρι καινοτομίας και παρακαλείται να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) για συμμετοχή στο σε εργαστήρι καινοτομίας με ηλεκτρονικό τρόπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το εργαστήρι πρόκειται να διεξαχθεί διαδικτυακά (εξ αποστάσεως), δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-presence) ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήρι. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μέσω αυτού έχουν την δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους στο εργαστήρι.

       Ναι Όχι


      • 8 Δημιουργία και αποστολή στους συμμετέχοντες ειδικής φόρμας για την αξιολόγηση του εργαστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος innovationunit@ypes.gov.gr

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης του εργαστηρίου και ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι συμμετέχοντες, ώστε να προβούν στην συμπλήρωσή της.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημιουργία διαδικτυακού άρθρου αναφοράς για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και την λήψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες συντάσσεται άρθρο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και αναφορά, στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την οργάνωση του εργαστηρίου.

       Σημειώσεις Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του εργαστηρίου, στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανατροφοδότηση που προήλθε από τους συμμετέχοντες, τόσο κατά την διάρκεια διεξαγωγής όσο και από την μετέπειτα αξιολόγηση που ζητείται από αυτούς, και ακόμα σε θετικά σημεία που αναδείχτηκαν ή σε προβλήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της οργάνωσης του εργαστηρίου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.