Συμμετοχή στη διαδικασία της ευρωπαϊκής νομοθέτησης για τη θέσπιση και τροποποίηση του δικαίου κυβερνοασφάλειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηee19e9df-22e8-454e-9026-d61b45f99e64 199228

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισήγηση και στην υποστήριξη των εθνικών θέσεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας στο πεδίο της Κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον περιλαμβάνει την μέριμνα για την ορθή αποτύπωση στην εθνική γλώσσα και τη νομοτεχνική επεξεργασία των προτάσεων Κανονισμών της Ε.Ε., με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της εφαρμογής αυτού του θεσμικού πλαισίου, καθώς και τη διαρκή ανταπόκρισή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συμμετοχή στη διαδικασία της ευρωπαϊκής νομοθέτησης για τη θέσπιση και τροποποίηση του δικαίου κυβερνοασφάλειας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 44 παράγραφος 4 40 2020 85 Α

       Περιγραφή Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) την συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, (β) τη μελέτη των νομικών θεμάτων αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, (γ) την προώθηση νομοθετικών προτάσεων για την ενσωμάτωση διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με την Κυβερνοασφάλεια και τη μέριμνα για τη διαρκή προσαρμογή και επικαιροποίηση της ελληνικής νομοθεσίας ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την Κυβερνοασφάλεια, (δ) τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την Κυβερνοασφάλεια,στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, (ε) τη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της εφαρμογής αυτού, καθώς και τη διαρκή ανταπόκρισή του σε διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100085

      • 1 Παραλαβή πρότασης κειμένου ευρωπαϊκής νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαμβάνει σχέδιο πρότασης Κανονισμού, Οδηγίας κ.ο.κ.

       Σημειώσεις Βάσει ad hoc προθεσμίας

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή απόψεων προς τη Βουλή σχετικά με την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Βάσει ad hoc προθεσμίας

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση και υποστήριξη εθνικών θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση και υποστήριξη εθνικών θέσεων στις διαβουλεύσεις επί των προτάσεων της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου.

       Σημειώσεις Βάσει ad hoc προθεσμίας

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή κειμένου Κοινής θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή κειμένου κοινής θέσης με την ενσωμάτωση των εθνικών θέσεων/απόψεων όλων των κρατών μελών.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Ιεραρχίας για την τελική θέση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.