Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6c036452-884a-4c6f-8fec-11b96b1897c9 657031

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λύκεια

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση συμμετοχής υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση μαθητή/απόφοιτου για συμμετοχή στις εξετάσεις ΕΠΑΛ

Σημειώσεις

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

1. Την ειδικότητα του Τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιος. 2. Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά. 3. Τα μουσικά μαθήματα, εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Τμήματα Μουσικών Σπουδών 4. Εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α για:

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σχολή Αστυφυλάκων/Σχολή Πυροσβεστών/Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων/Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/ΤΕΦΑΑ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       E1

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ μπορούν να συμμετέχουν οι: Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διεκδικώντας το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ. Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ μπορούν να συμμετέχουν οι: Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, διεκδικώντας το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ μπορούν να συμμετέχουν οι κάτωθι απόφοιτοι: 1. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου. 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. των ν. 3475/2006, ν.4186/2013, ν.4386/2016 και ν. 4547/2018, εφόσον κατέχουν απολυτήριο ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής 3. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου. 4. Απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ 5. Απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη. 6. Κάτοχοι πτυχίων Εσπερινών ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ, οι οποίοι όμως, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση με την κατηγορία των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν θέσεις με το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ μπορούν να συμμετέχουν οι κάτωθι απόφοιτοι: 1. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό τριετές λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)). 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, και πτυχίου Εσπερινών ΕΠΑΛ, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)). 3. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου (του ν.2640/1998 και του ν.2909/2001), ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), οι οποίοι απέκτησαν πτυχίο ειδικότητας σε τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ, με την προϋπόθεση ότι για την απόκτηση του τελευταίου έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) 4. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις τάξεις Β’ και Γ’ τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)). 5. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.

       Ναι Ναι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (πτυχίο ή/και απολυτήριο). Αποδεικτικό σπουδών

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (πτυχίο ή/και απολυτήριο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για απόφοιτους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ Βεβαίωση

       Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για απόφοιτους τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 1-11 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • Νόμος 19 4664 2020 32 Α

       Περιγραφή Δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100032

      • Νόμος 241 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • Νόμος 105 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Φοίτηση στα εσπερινά ΕΠΑΛ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 13 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Απόφαση Φ.153/79899/Α5/21-5-2019 2019 19004 Β

       Περιγραφή Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201904

      • Εγκύκλιος Φ.152/147494/Α5 2022

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης - δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 - Υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%99546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%95%CE%9D0?inline=true

       ΑΔΑ ΨΥΙ546ΜΤΛΗ-ΕΝ0

      • 1 Έκδοση σχετικής εγκυκλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Β΄ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Κατηγοριών της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συντάσσει τη σχετική εγκύκλιο και επικαιροποιεί τα υποδείγματα Αιτήσεων-Δηλώσεων και στη συνέχεια προβαίνει σε ανάρτηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση Αίτησης-Δήλωσης από μαθήτη/απόφοιτο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΕΠΑΛ εκτυπώνει τα σχετικά υποδείγματα για τους μαθητές του, ενώ οι απόφοιτοι φροντίζουν οι ίδιοι για την εκτύπωσή τους. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την Αίτηση-Δήλωση που τους αφορά (Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων ή Εσπερινών ΕΠΑΛ), την υπογράφουν και την καταθέτουν στο αντίστοιχο ΕΠΑΛ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων Αίτησης-Δήλωσης από ΕΠΑΛ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ ελέγχει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί από τον υποψήφιο βάσει των ταυτοποιητικών εγγράφων που προσκομίζονται από τους υποψηφίους. Ομοίως, ο εν λόγω εκπαιδευτικός ελέγχει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση στοιχείων Αίτησης - Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά συμπληρωμένα από τον υποψήφιο και ο ίδιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις των ΕΠΑΛ, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την Αίτηση-Δήλωση.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη στοιχείων Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ, η Αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 6 Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑΛ και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος myschool, από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής Αίτησης - Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης δημιουργείται ένα αρχείο PDF το οποίο εκτυπώνεται και δίνεται στον υποψήφιο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.