Συμπληρωματικό Δελτίο οικειοθελούς μείωσης τιμών φαρμάκων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3eda8dd5-228f-4520-bd46-05bb2b4500af 965454

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Φαρμάκου

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση συμπληρωματικού δελτίου τιμών και απευθύνεται σε Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που αιτούνται οικειοθελή μείωση της τιμής του σκευάσματος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  Διάρκεια Ισχύος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση συνοδευόμενη από έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

  Σημειώσεις

  H αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Ανατιμολόγησης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση ακύρωσηςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αίτημα οικειοθελούς μείωσης τιμής από τον ΚΑΚ

       Επίσημος τίτλος

       Συμπληρωματικό Δελτίο οικειοθελούς μείωσης τιμών φαρμάκων


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές πρώτη προϋπόθεση είναι να προϋπάρχει δημοσιευμένο δελτίο τιμών γενικής ανατιμολόγησης


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Μία ακόμη προϋπόθεση που λειτουργεί ως εναλλακτική της προηγούμενης, είναι να υπάρχει δημοσιευμένο δελτίο τιμών των προϊόντων του αιτούντος κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ).

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Διοικητικές Οι αιτήσεις οι ΚΑΚ μείωσης των δημοσιευμένων σε δελτία τιμών των προϊόντων τους στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας δύνανται να υποβληθούν μία φορά ετησίως.


        Όχι Όχι

       • 1 Αίτηση οικειοθελούς μείωσης τιμής μετά από ανατιμολόγηση Αίτηση

        Αίτηση οικειοθελούς μείωσης τιμής μετά από ανατιμολόγηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: H αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Ανατιμολόηγησης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6009

       • Υπουργική Απόφαση 4 82331 2019 4274 Β

        Περιγραφή Στα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης, εμφανίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) δικαιούνται να αιτηθούν μείωση της (ήδη δημοσιευμένης σε δελτίο) τιμής των προϊόντων τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204274

       • 1 Παραλαβή της αίτησης οικειοθελούς μείωσης τιμής μετά από ανατιμολόγηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας παραλαμβάνει την αίτηση του ΚΑΚ για την οικειοθελή μείωση της τιμής εντός της προθεσμίας των 5 ημερών από τη δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Ανατιμολόγησης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος και έγκριση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται και εγκρίνεται η αίτηση εντός 15 ημερών από τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση τροποποιητικού δελτίου τιμών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Μετά την έγκριση της αίτησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση τροποποιητικού δελτίου τιμών.

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.