Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης ΟΤΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8689146f-a758-46ed-a4c7-5bbaa1d3fec5 868914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων, ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats.

Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διεύθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με την χρήση προσωπικών κωδικών στον Κόμβο διαλειτουργικότητας.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας για την χρηματοδότηση των Φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων.

      Επίσημος τίτλος

      Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.


      Μητρώα που τηρούνται

      Κόμβος Διαλειτουργικότητας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Υπόχρεοι ανάρτησης Σχεδίου προϋπολογισμού στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και των συμπληρωματικών αρχείων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο "Αυτοδιοίκηση" είναι όλοι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διαπιστώνει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας ΟΤΑ ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης αυτού ύστερα από αναμόρφωσή του ή ότι ένας ΟΤΑ ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή/και οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί στα οποία κατέφυγε ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ (Δήμος/Περιφέρεια/Νομικό Πρόσωπο), σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 43 του Ν.4325/2015 (Α 47), αρνούνται διατυπωμένα να χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού του.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου αποστέλλει προς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών τους στοιχείων και σύνταξη αναλυτικής έκθεσης,

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο Φορέας προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ, προτείνει και πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης παρεμβάσεις.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 200 4555 2018 133 Α

       Περιγραφή Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100133

      • Νόμος 43 4325 2015

       Περιγραφή Χρηματοδότηση δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών τους Προσώπων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100047

      • Νόμος 4111 2013 18 Α

       Περιγραφή Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου φορέα για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100018

      • 1 Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών ΟΤΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας ΟΤΑ ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης αυτού ύστερα από αναμόρφωσή του ή ότι ένας ΟΤΑ ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητεί από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα και απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής στην περίπτωση των δήμων και περιφερειών, σε προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη αναλυτικής έκθεσης.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και εξετάζει μέσω των αυτοματοποιημένων ελέγχων και την χρήση αρχείου excel τη συμμόρφωση των υποβληθέντων αρχείων αρχικού ή αναμορφωμένου προϋπολογισμού των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, αναφορικά με την μη ισοσκέλιση των προϋπολογισμών, την υπερεκτίμηση εσόδων ή/και τη μη εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών. Για την αξιολόγηση συντάσσεται από το Παρατηρητήριο έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο και στον Υπουργό Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή Έκθεσης ενδιαφερόμενου φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος φορέας συντάσσει και αποστέλλει στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ έκθεση στην οποία καταγράφονται αναλυτικά : α) Ο συνολικός δανεισμός, το ανεξοφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο ΟΤΑ για την συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα. β) Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων. γ) Οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων. δ) Οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις. ε) Εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων. στ) Εκτίμηση του ποσού χρηματοδότησης που απαιτείται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του φορέα, καθώς και το συνολικό ποσό, που ζητήθηκε για δανειοδότηση, καθώς και το τελικό ποσό, που εγκρίθηκε, ή η διατυπωμένη άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να δανειοδοτήσουν τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ζ) καταγραφή των μέτρων που πρέπει, κατά την κρίση του φορέα, να ληφθούν, με αναλυτική τεκμηρίωσή της κατ’ έτος εκτιμώμενης επίδρασης των προτεινόμενων παρεμβάσεων στην οικονομική θέση του φορέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων και η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον φορέα αναγκαίο να αξιολογηθεί.

       Σημειώσεις Ο οικείος δήμος αποστέλλει, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων "Ίριδα", αναλυτική έκθεση με τα οικονομικά στοιχεία του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση έκθεσης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ από το Παρατηρητήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο μέτρα για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσής του και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, ενημερώνει σχετικά τον οικείο φορέα και τον Υπουργό Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση απόφασης πραγματοποίησης παρεμβάσεων ενδιαφερόμενου φορέα προς το Παρατηρητήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ, για το μέρος ή το σύνολο του υπολειπόμενου για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού του ποσού, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), με απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, προτείνει και πραγματοποιεί τις αναγκαίες για τον εξορθολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης παρεμβάσεις. Η απόφαση αυτή περιέχει υποχρεωτικά: α) αναλυτική τεκμηρίωση της κατ’ έτος εκτιμώμενης επίδρασης των προτεινόμενων παρεμβάσεων στην οικονομική θέση του φορέα και β) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων. Η πιο πάνω απόφαση αποστέλλεται υποχρεωτικά στην αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. ή του νομικού προσώπου Αρχή για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιείται στο Παρατηρητήριο και στον Υπουργό Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση προτεινόμενων παρεμβάσεων του ενδιαφερόμενου φορέα από το Παρατηρητήριο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων με την απόφαση του ενδιαφερόμενου φορέα, παρεμβάσεων και αν αυτές κρίνονται ανεπαρκείς ενημερώνει το φορέα, προκειμένου να προβεί σε τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους. Για την αξιολόγηση συντάσσεται από το Παρατηρητήριο έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Ο.Τ.Α. ή το νομικό του πρόσωπο και στον Υπουργό Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και οικείου φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην Προγραμματική Συμφωνία απαραίτητα ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής, το περιεχόμενο και η οικονομική αποτίμηση των παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει το οικείο δημοτικό, περιφερειακό ή διοικητικό συμβούλιο, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθεί η χρηματοδότηση, το ποσό και η ροή αυτής σε συνάρτηση με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας και τη διάρκειά της. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με τη λήξη κάθε τριμήνου, καθώς και συνολικά στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Προγραμματικών Συμφωνιών που τυχόν έχουν συναφθεί, παραθέτοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των συμβαλλομένων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων, καθώς και την κίνηση του Λογαριασμού χρηματοδότησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και τη συνολική πορεία των οικονομικών δεικτών του υποτομέα των ΟΤΑ και τις προτάσεις του Παρατηρητηρίου για τις πολιτικές που κατά την κρίση του ενδείκνυνται να υλοποιηθούν με στόχο τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικής βιωσιμότητας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.