Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών και της Γεωθερμίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde39bfa7-2f34-4793-b9a2-6ae34bd70e94 392658

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 έως 12 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δραστηριότητα επί των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) και της Γεωθερμίας της Χώρας κατά το προηγούμενο έτος, μετά τη συγκέντρωση των ετήσιων δελτίων δραστηριότητας και δελτίων απραξίας των λατομικών και μεταλλευτικών χώρων και των στοιχείων που συλλέγονται από άλλες υπηρεσίες και φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Eτήσια έκθεση για τη δραστηριότητα των Ορυκτών Πρώτων Υλών και της Γεωθερμίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Προυπόθεση της σύνταξης της ετήσιας έκθεσης είναι η υποβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου δελτίου δραστηριότητας / δελτίου απραξίας του λατομικού και μεταλλευτικού χώρου από κάθε εκμεταλλευτή λατομείου/μεταλλείου. Ο κάθε εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, δελτίο δραστηριότητας ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό, ενώ ο εκμεταλλευτής μεταλλείου υποχρεούται να υποβάλλει αντίστοιχο δελτίο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Προυπόθεση της σύνταξης της ετήσιας έκθεσης είναι η συγκέντρωση στοιχείων από άλλους φορείς και υπηρεσίες σχετικά με τα δημόσια έσοδα από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια, τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δράσεις κ.α.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 49, παράγραφος 3α 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Σύνταξη και έκδοση της ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα επί των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Χώρας κατά το προηγούμενο έτος, ύστερα από επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των σχετικών στοιχείων, για την προβολή και την προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τομέα αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νόμος 63 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Για τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ συντάσσει και δημοσιοποιεί το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Υποβολή Δελτίων Δραστηριότητας ή Δήλωση Απραξίας από τους εκμεταλλευτές λατομείων/μεταλλείων/γεωθερμικών χώρων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το βήμα αυτό αναφέρεται στην υποχρέωση υποβολής δελτίων δραστηριότητας ή δελτίων απραξίας από τους εκμεταλλευτές των λατομικών / μεταλλευτικών χώρων. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, δελτίο δραστηριότητας ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό, ενώ ο εκμεταλλευτής μεταλλείου υποχρεούται να υποβάλλει αντίστοιχο δελτίο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Τα δελτία υποβάλλονται στην υπηρεσία σε έντυπη μορφή, πρωτοκολούνται και χρεώνονται στο τμήμα μέσω συστήματος ηλεκρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ)

       Σημειώσεις Αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση αυτού του βήματος είναι τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομικούς/μεταλλευτικούς χώρους

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση στοιχείων για τον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) από άλλους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κατά το στάδιο αυτό συλλέγονται στοιχεία από άλλους φορείς και υπηρεσίες σχετικά με τα δημόσια έσοδα από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια, τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί, τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δράσεις κ.α.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων, η καταγραφή των συγκεντρωτικών μεγεθών και πινάκων με σκοπό την ενσωμάτωση των στοιχείων στην ετήσια έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα του τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) και της Γεωθερμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.