Σύσταση ή κατάργηση των οργανικών θέσεων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση70539daa-e89e-408f-b562-1cc0834e1a6e 294628

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και στην κατάργηση των οργανικών θέσεων των ειδικών φρουρών και των συνοριακών φυλάκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση ή κατάργηση των οργανικών θέσεων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται η έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με την οποία συγκεκριμένος αριθμός ειδικών φρουρών εντάσσεται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 13 παρ.1 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωση τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις των εντασσόμενων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση γ` του ν. 2800/2000, όπως ισχύει. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • 1 Κοινοποίηση απόφασης του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κοινοποιεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας την απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με την οποία συγκεκριμένος αριθμός ειδικών φρουρών εντάσσεται στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση και διακίνηση ενημερωτικού σημειώματος και σχεδίου απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Καταρτίζεται και διακινείται ενημερωτικό σημείωμα και σχέδιο απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και την κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, από το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις των εντασσόμενων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις αστυφυλάκων. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσίευση της απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση σχεδίου απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτάται στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση διαταγής υλοποίησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει διαταγή υλοποίησης, η οποία αποστέλλεται προς τις Υπηρεσίες στις οποίες αφορά η σύσταση και η κατάργηση των οργανικών θέσεων, ώστε να προβούν στις σχετικές μεταβολές στους οικείους πίνακες.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τα σχετικά βιβλία και τους πίνακες οργανικών θέσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και την ηλεκτρονική εφαρμογή των οργανικών θέσεων του συστήματος Police On Line.

       Όχι Όχι


      • 8 Θέση της υπόθεσης στο αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.