Σύσταση θερέτρων ή παιδικών σταθμών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηed5b6492-1c9e-43cb-9351-a157b0db5a80 792869

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Επικοινωνίας/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και τα μέλη των οικογενειών τους. Σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2014, η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για τη μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων. Απευθύνεται στις Διευθύνσεις της Αστυνομίας της Χώρας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Επικοινωνίας/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους

      Επίσημος τίτλος

      Μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση θερέτρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων σε Διεύθυνση Αστυνομίας Χώρας, είναι η έγκριση, μετά από αυτοψία, της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας, για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων, προϋποθέτει τη συνηγόρηση του οικείου Δήμου.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο αίτημα της ενδιαφερόμενης Διεύθυνσης Αστυνομίας χώρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Υπουργική Απόφαση 16065 2002 497 Β

       Περιγραφή Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών και Κοινωτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Διακαίου Παιδικών και Βρεφονηπειακών σταθμών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200497

      • Υπουργική Απόφαση 37641/1450 2016 2712 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202712

      • 1 Έγγραφο αίτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης χώρας για τη σύσταση παιδικού Σταθμού ή θερέτρου στον τομέα ευθύνης της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εκάστοτε Διεύθυνση Αστυνομίας χώρας, ύστερα από συνηγόρηση και του οικείου Δήμου, αιτείται την έγκριση από την Ηγεσία του σώματος, της δημιουργίας παιδικού σταθμού ή θερέτρου.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση προς την Ηγεσία για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με το ΠΔ 178/2014, η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την εισήγηση, μετά από μελέτη, για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Υλοποίηση της Απόφασης της Ηγεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υλοποίηση της Απόφασης της Ηγεσίας του Σώματος, για τη σύσταση παιδικού σταθμού ή θέρετρου για το προσωπικό του Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους, στην αιτούσα Διεύθυνση Αστυνομίας χώρας

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.