Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση074b9e43-a650-42c1-a5ab-2997ea5d73ef 947649

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος. Ειδικότερα αφορά στην διαδικασία έκδοσης προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται η σύσταση του ιδρύματος και κυρώνεται ο οργανισμός διοίκησης του ιδρύματος σύμφωνα με τη συστατική πράξη του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος από τον ιδρυτή εάν είναι εν ζωή (ή τον εκτελεστή ή τους διοικητές του ιδρύματος εάν ο ιδρυτής έχει αποβιώσει) με απαραίτητο συνημμένο έγγραφο τη συστατική πράξη που θα περιλαμβάνει τον οργανισμό του ιδρύματος .


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Υποβολή συστατικής πράξης από τον ιδρυτή του κοινωφελούς ιδρύματος με τον Οργανισμό του ιδρύματος στον οποίο θα ορίζεται η μορφή, η επωνυμία, η διοίκηση, η εκπροσώπηση, η περιουσία, η οικονομική διαχείριση, τα μέσα και ο τρόπος εκτέλεσης του σκοπού.

       Όχι Όχι

      • 1 Συστατική πράξη του ιδρύματος εν ζωή του ιδρυτή, που περιέχει τον οργανισμό του ιδρύματος δηλαδή τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 52 του νόμου 4182/2013 (Α 185). Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συστατική πράξη του ιδρύματος εν ζωή του ιδρυτή, που περιέχει τον οργανισμό του ιδρύματος δηλαδή τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 52 του νόμου 4182/2013 (Α 185).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Συστατική πράξη που περιέχεται στη διαθήκη του ιδρυτή, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία του άρθρου 52 του νόμου 4182/2013 (Α 185). Διαθήκη

       Συστατική πράξη που περιέχεται στη διαθήκη του ιδρυτή, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία του άρθρου 52 του νόμου 4182/2013 (Α 185).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8140

      • Νόμος 51 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Έγκριση σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος, ήτοι έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται η σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος και κυρώνεται ο οργανισμός του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • Νόμος 52 4182 2013 185 Α

       Περιγραφή Οργανισμός ιδρύματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100185

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και αποστολή της συστατικής πράξης στα συναρμόδια εκ σκοπών Υπουργεία για διατύπωση απόψεων


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της συστατικής πράξης εν ζωή ή με διαθήκη στα συναρμόδια εκ σκοπών Υπουργεία, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις όσον αφορά τους σκοπούς του ιδρύματος, που εμπίπτουν σε πεδία αρμοδιότητάς του, και σε σχέση με την τασσόμενη περιουσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή των απόψεων των συναρμόδιων εκ σκοπών Υπουργείων και των παρατηρήσεων του επισπεύδοντος Υπουργείου στον ιδρυτή (εάν είναι εν ζωή) ή στον εκτελεστή (εάν έχει αποβιώσει).


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή των απόψεων των συναρμόδιων εκ σκοπών Υπουργείων και των παρατηρήσεων του επισπεύδοντος Υπουργείου στον ιδρυτή (εάν είναι εν ζωή) ή στον εκτελεστή (εάν έχει αποβιώσει), προκειμένου να τροποποιήσει το σχέδιο του οργανισμού και να επαναϋποβληθεί στην Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Μελέτη του σχεδίου του οργανισμού του ιδρύματος και τελική διαμόρφωσή του.


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των τροποποιήσεων επί του σχεδίου του οργανισμού του ιδρύματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι της συστατικής πράξης και εάν έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων όσον αφορά τα πεδία αρμοδιότητάς τους. Κατόπιν συντάσσεται το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος και κυρώνεται ο οργανισμός του.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς και της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να δημοσιευθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Περαίωση του φακέλου του κοινωφελούς ιδρύματος στην εποπτεία της αρμόδιας αρχής.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται εγγράφως ο ιδρυτής (εάν είναι εν ζωή) ή ο εκτελεστής (εάν έχει αποβιώσει) για τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την υποχρέωση μεταβίβασης της τασσόμενης περιουσίας στο ίδρυμα. Επιπλέον, περαιώνεται ο φάκελος του κοινωφελούς ιδρύματος στο Τμήμα Εποπτείας της αρμόδιας αρχής (είτε του Υπουργείου Οικονομικών, είτε της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 και 4 του νόμου 4182/2013).

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.