Σύσταση νέων κατηγοριών οργανικών θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση24904dc6-4696-4e27-bc74-a58693b3b3b1 142244

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον καθορισμό νέων κατηγοριών προσωπικού Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Σύσταση νέων κατηγοριών οργανικών θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Νόμος 11 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Η παράγραφος 1γ του άρθρου 11 του ν.1481/1984 (Α΄ 152) προβλέπει ότι με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης ή να συνιστώνται νέες κατηγορίες και θέσεις. Το εν λόγω άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Νόμος 18 2800 2000 41 Α

       Περιγραφή Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100041

      • 1 Εντολή της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δίδεται εντολή από την Ηγεσία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την κατάρτιση σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση νέων κατηγοριών οργανικών θέσεων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση για σύσταση νέας κατηγορίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει εισηγητικό σημείωμα και σχέδιο προεδρικού διατάγματος για σύσταση νέας κατηγορίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή σχεδίου προεδρικού διατάγματος στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αποστέλλεται στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή σχεδίου προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο και παρατηρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή παπύρου προεδρικού διατάγματος στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιστροφή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, από την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καταρτίζεται πάπυρος, ο οποίος, αφού υπογραφεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποστέλλεται στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση προεδρικού διατάγματος στο Εθνικό τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το προεδρικό διάταγμα αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τις νέες διατάξεις προς ενημέρωσή τους ώστε να προβούν στις σχετικές μεταβολές στους οικείους πίνακες.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση τηρούμενων βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τα σχετικά βιβλία και τους πίνακες οργανικών θέσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπόθεση τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.