Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών κατά το άρθρο107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της σχετικής ΚΥΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση86096647-6349-4728-a74a-1185cb97674f 869664

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διευθύνσεις/Τμήματα Τροχαίας της χώρας, Λιμενικές Αρχές, Αστυνομικά Τμήματα, Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών κατά το άρθρο 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Επιπλέον των διοικητικών προστίμων ή/και διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται για την παραβίαση ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), προβλέπεται και η επιβολή βαθμών ποινής λόγω ένταξης κάποιων παραβάσεων στο Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.). Για εκείνες τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που εντάσσονται στο Σ.Ε.Σ.Ο, επιβάλλονται βαθμοί ποινής, οι οποίες καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο για κάθε πολίτη (οδηγό-παραβάτη) και σε περίπτωση συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού βαθμών ή διάπραξης της ίδιας παράβασης (όπως αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄623) για δεύτερη φορά εντός ενός (1) έτους, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών (από την ημερομηνία αφαίρεσης της άδειας) και τη διεξαγωγή θεωρητικής εκπαίδευσης και επανεξέτασης του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) για την επαναχορήγηση της.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Σεσο, Point system οδηγιών

      Επίσημος τίτλος

      Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών κατά το άρθρο107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της σχετικής ΚΥΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ροζ απόκομμα της πράξης παραδίδεται στον πολίτη (οδηγό-παραβάτη) που είναι παρών ή όταν απουσιάζει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) αφήνεται επί του ανεμοθώρακα του οχήματος ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, όταν η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά μέσα (διασταύρωση μέσω των στοιχείων του οχήματος). Βεβαίωση

       Ροζ απόκομμα της πράξης παραδίδεται στον πολίτη (οδηγό-παραβάτη) που είναι παρών ή όταν απουσιάζει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) αφήνεται επί του ανεμοθώρακα του οχήματος ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, όταν η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά μέσα (διασταύρωση μέσω των στοιχείων του οχήματος).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δημόσιο έγγραφο επίδοσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης. Το δημόσιο έγγραφο επίδοσης της πράξης βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή σε έναν από τους συνιδιοκτήτες για να διαπιστωθεί ο παραβάτης. Ισχύει στην περίπτωση που συμπληρώνεται απουσία του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) και μόνο για την παράβαση «Στάθμευσης» της παρ.6 άρθρου 52 ΚΟΚ – α/α 22. του πίνακα της ΚΥΑ οικ.21504/2601/2007, ΦΕΚ Β΄623). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Δημόσιο έγγραφο επίδοσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης. Το δημόσιο έγγραφο επίδοσης της πράξης βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή σε έναν από τους συνιδιοκτήτες για να διαπιστωθεί ο παραβάτης. Ισχύει στην περίπτωση που συμπληρώνεται απουσία του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) και μόνο για την παράβαση «Στάθμευσης» της παρ.6 άρθρου 52 ΚΟΚ – α/α 22. του πίνακα της ΚΥΑ οικ.21504/2601/2007, ΦΕΚ Β΄623).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Υπόδειγμα Υ1 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ1 αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) από την Αστυνομική Αρχή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπόδειγμα Υ1 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ1 αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) από την Αστυνομική Αρχή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Προειδοποιητικό έγγραφο Υπόδειγμα Υ2 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 623). Το Υπόδειγμα Υ2 είναι το Προειδοποιητικό έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) και αποστέλλεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9) στον πολίτη (παραβάτη οδηγό), όταν διαπιστωθεί η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (παραβάτη οδηγού) δεκαπέντε (15) βαθμών ποινής. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Προειδοποιητικό έγγραφο Υπόδειγμα Υ2 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 623). Το Υπόδειγμα Υ2 είναι το Προειδοποιητικό έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) και αποστέλλεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9) στον πολίτη (παραβάτη οδηγό), όταν διαπιστωθεί η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (παραβάτη οδηγού) δεκαπέντε (15) βαθμών ποινής.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • 5 Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ3 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ3 είναι το Αφαιρετήριο έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) που αποστέλλεται στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, εάν κατ’ εφαρμογή του ΣΕΣΟ, διαπιστώνεται η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ3 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ3 είναι το Αφαιρετήριο έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) που αποστέλλεται στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, εάν κατ’ εφαρμογή του ΣΕΣΟ, διαπιστώνεται η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • 6 Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ4 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ4 είναι το Αφαιρετήριο έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) που αποστέλλεται στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, εάν κατ’ εφαρμογή του ΣΕΣΟ, διαπιστωθεί ότι ο πολίτης (οδηγός- παραβάτης) υπέπεσε για δεύτερη φορά, εντός ενός (1) έτους, στις παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ4 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623). Το Υπόδειγμα Υ4 είναι το Αφαιρετήριο έγγραφο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) που αποστέλλεται στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, εάν κατ’ εφαρμογή του ΣΕΣΟ, διαπιστωθεί ότι ο πολίτης (οδηγός- παραβάτης) υπέπεσε για δεύτερη φορά, εντός ενός (1) έτους, στις παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • Νόμος 107 2696 1999 57 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100057

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21504-2601 2007 623 Β

       Περιγραφή Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.). Προειδοποιητικό έγγραφο Υπόδειγμα Υ2 της υπ’ αριθ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200623

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011. Αφαιρετήριο έγγραφο (Υπόδειγμα Υ3/Υ4 της υπ’αριθ.οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄623).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • 1 Διαπίστωση παραβίασης διάταξης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που υπάγεται και στο Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) (άρθρο 107 του ΚΟΚ, ΚΥΑ οικ.21504/2601/2007, ΦΕΚ Β΄623)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπίστωση παράβασης του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Συμπλήρωση πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης) με την οποία ενημερώνεται ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) για το επιβαλλόμενο πρόστιμο και το ενδεχόμενο διοικητικό μέτρο (ή μόνο διοικητικό μέτρο για τις περιπτώσεις α έως ζ της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4530/18) για την παράβαση καθώς και ότι επιβάλλεται και βαθμός ποινής λόγω ένταξής της στο Σύστημα Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.): • Εάν είναι παρών ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης), η συμπλήρωση γίνεται με τα στοιχεία της άδειας οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του οδηγού-παραβάτη. • Εάν απουσιάζει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης), συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παράδοση στον πολίτη (οδηγό-παραβάτη) το ροζ απόκομμα της πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ροζ απόκομμα (πράξη βεβαίωσης παράβασης) παραδίδεται επί τόπου, άμεσα στον πολίτη (οδηγό παραβάτη) εκτός αν η παράβαση βεβαιώνεται απουσία του οδηγού ή με τεχνικά μέσα (π.χ. κάμερες).

       Ναι Όχι


      • 3 Παράβαση κατά απουσία παραβάτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Όταν απουσιάζει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) αφήνεται επί του ανεμοθώρακα του οχήματος ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς όταν η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά μέσα (διασταύρωση μέσω των στοιχείων του οχήματος).

       Ναι Όχι


      • 4 Παράδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης) στον εξουσιοδοτημένο βαθμοφόρο της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης) στον εξουσιοδοτημένο βαθμοφόρο της υπηρεσίας, αμέσως μετά το πέρας του ωραρίου της ημέρας που διαπιστώθηκε η παράβαση και συμπληρώθηκε η πράξη.

       Σημειώσεις Είναι το λευκό απόκομμα (πράξη βεβαίωσης παράβασης) και παραδίδεται στον εξουσιοδοτημένο βαθμοφόρο της υπηρεσίας που διαπίστωσε και βεβαίωσε την παράβαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον παραβάτη - οδηγό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η βεβαίωση παράβασης (κλήσης) συμπληρώθηκε απουσία του πολίτη (οδηγού-παραβάτη), αυτή επιδίδεται με δημόσιο έγγραφο στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή σε έναν από τους συνιδιοκτήτες για να διαπιστωθεί ο παραβάτης. («Στάθμευση» της παρ.6 άρθρου 52 ΚΟΚ – α/α 22. του πίνακα της ΚΥΑ οικ.21504/2601/2007, ΦΕΚ Β΄623). Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία για τον παραβάτη - οδηγό.

       Όχι Όχι


      • 6 Ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν η πράξη βεβαίωση παράβασης (κλήσης) συμπληρώθηκε παρουσία του πολίτη (οδηγού-παραβάτη), παραμένει στην υπηρεσία για τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η παράβαση και συμπληρώθηκε η πράξη. Εντός του χρονικό διαστήματος ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποδοχή αντιρρήσεων του πολίτη (παραβάτη-οδηγού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποδοχή αντιρρήσεων του πολίτη (παραβάτη-οδηγού). Συμπλήρωση σχετικής αιτιολογικής πράξης ακύρωσης πάνω στην πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήσης). «Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία» – παρ.2 άρθρο 104 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

       Ναι Ναι


      • 8 Μη αποδοχή αντιρρήσεων του πολίτη (παραβάτη-οδηγού) ή μη προβολή αντιρρήσεων από τον πολίτη (παραβάτη-οδηγού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μη αποδοχή αντιρρήσεων του πολίτη (παραβάτη-οδηγού) ή μη προβολή αντιρρήσεων από τον πολίτη (παραβάτη-οδηγού). Επικύρωση της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης).

       Ναι Όχι


      • 9 Πράξη βεβαίωσης παράβασης (κλήσης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αυτή εγγράφεται σε μαγνητικό μέσο (σύμφωνα με το υπόδειγμα Υ1 της ΚΥΑ) και αποστέλλεται καθημερινά με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια η Δ/νση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή άλλη αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα. Αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα -Υπόδειγμα Υ1 της υπ’ αριθ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623), εντός 20 ημερών από την επικύρωση της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης).

       Σημειώσεις Το Υπόδειγμα Υ1 αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα από την Αστυνομική Αρχή στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9)

       Όχι Όχι


      • 10 Μαζική αποστολή παραβάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μαζική αποστολή όλων των παραβάσεων-κλήσεων σε συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στην αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση του αρχείου αδειών οδήγησης και το μητρώου του παραβάτη οδηγού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οπτικός έλεγχος όλων των παραβάσεων του αρχείου και διορθώσεις κλήσεων σε λανθασμένες καταχωρίσεις. Με την ολοκλήρωση της ροής του προγράμματος ενημερώνεται το αρχείο αδειών οδήγησης και το μητρώο του παραβάτη οδηγού.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή προειδοποιητικού εγγράφου Υπόδειγμα Υ2

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατ’ εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), διαπιστώνεται η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) δεκαπέντε (15) βαθμών ποινής, η υπηρεσία αποστέλλει προειδοποιητικό έγγραφο Προειδοποιητικό έγγραφο Υπόδειγμα Υ2 της υπ’ αριθ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623)/ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του.

       Σημειώσεις Το Υπόδειγμα Υ2 είναι το Προειδοποιητικό έγγραφο το οποίο αποστέλλεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Μεταφορών (Δ9) στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) όταν διαπιστωθεί η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (παραβάτη οδηγού) δεκαπέντε (15) βαθμών ποινής.

       Ναι Ναι


      • 13 Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ3

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατ’ εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), διαπιστώνεται η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής, η υπηρεσία αποστέλλει έγγραφο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ3 της υπ’ αριθ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) / Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης.

       Σημειώσεις Το Υπόδειγμα Υ3 είναι το Αφαιρετήριο έγγραφο που αποστέλλεται στον πολίτη (παραβάτη οδηγό) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, εάν κατ’ εφαρμογή του ΣΕΣΟ, διαπιστώνεται η συμπλήρωση στο μητρώο του πολίτη (οδηγού-παραβάτη) είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής.

       Ναι Όχι


      • 14 Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ4

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν κατ’ εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), διαπιστωθεί ότι ο πολίτης (οδηγός- παραβάτης) υπέπεσε για δεύτερη φορά εντός ενός (1) έτους στις παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, εκδίδεται έγγραφο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Αφαιρετήριο έγγραφο Υπόδειγμα Υ4 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623) / Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με κάθε πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας που έχει δηλώσει ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) ή εκείνης που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης.

       Ναι Όχι


      • 15 Δέσμευση με ηλεκτρονικά μέσα. Με την έκδοση του αφαιρετήριου εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την έκδοση του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης αυτή δεσμεύεται στο ειδικό μηχανογραφικό αρχείο που τηρεί η υπηρεσία, αποτρέποντας έτσι τη δυνατότητα επέκτασης / αναθεώρησης της άδειας ή έκδοσης αντιγράφου ή χορήγησης νέας άδειας οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 16 Παράδοση της άδειας οδήγησης στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του στην οποία κοινοποιήθηκε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το έγγραφο αφαίρεσης άδειας οδήγησης λόγω τους Συστήματος Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) καλείται ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) να παραδώσει την άδεια οδήγησης στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του στην οποία κοινοποιήθηκε.

       Σημειώσεις Αφαιρετήριο (Υπόδειγμα Υ3/Υ4 της υπ’ αριθμ. οικ.21504/2601/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄623)/ Εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της παραλαβής του εγγράφου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Εάν ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) που ειδοποιείται να παραδώσει την άδεια οδήγησης του, δηλώσει εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, απώλεια ή κλοπή αυτής, υποχρεούται να υποβάλει στο οικείο Αστυνομικό τμήμα σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86. Εάν ο πολίτης (οδηγός-παραβάτης) δεν παραδώσει την άδεια οδήγησης στο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής του εντός προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, αυτή αφαιρείται από το οικείο Αστυνομικό τμήμα (εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου 3 της παρ. 5 του άρθρου 103 του ΚΟΚ). Επιβολή διοικητικής κύρωσης αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

       Όχι Όχι


      • 17 Δικαίωμα σε επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, λόγω του Συστήματος Ελέγχου της Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο), ο πολίτης (παραβάτης-οδηγός) κατοχυρώνει το δικαίωμα σε επανεξέταση (θεωρητική και πρακτική εξέταση), και μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιοχής κατοικίας στην οποία έχει αποσταλεί η άδεια για να την έκδοση Δελτίου Εκπαίδευσης - Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) Η αίτηση μπορεί να γίνει και από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Σχολής Οδηγών που απευθύνεται ο πολίτης για την υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον του 50% του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης από την ύλη του εγχειριδίου του Υπουργείου «Θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων», που έχει καθορισθεί για τους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σχετικά με τις παραβάσεις που υπέπεσε.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.