Τήρηση Βιβλίου Πελατών από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα. Έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4ab29481-c588-48ca-a5c2-25d3ee4c704a 172151

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικά Τμήματα, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τήρηση Βιβλίου Πελατών από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, καθώς και στον έλεγχο τήρησής του από την Ελληνική Αστυνομία. Οι υπεύθυνοι των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε πελάτη, υπηκόου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν την άφιξη, τη διαμονή και την αναχώρησή του από το κατάλυμα. Το εν λόγω βιβλίο τηρείται σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή και υπόκειται σε θεώρηση και έλεγχο από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, της διαφύλαξης της απρόσκοπτης, ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Θεώρηση Βιβλίου Πελατών των τουριστικών καταλυμάτων και έλεγχος τήρησής του από την Ελληνική Αστυνομία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση του βιβλίου πελατών από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 12 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται θέματα, όπως η πρόληψη του εγκλήματος, η λήψη μέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή διατάξεων άλλων νόμων με τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα και αρμοδιότητες συναφείς με την αποστολή της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 100 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Ελληνική Αστυνομία επιτηρεί ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα για τον εντοπισμό καταδιωκόμενων ή προσώπων ύποπτων διάπραξης αξιόποινων πράξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • Αστυνομική Διάταξη 8 1999 1957 Β

       Περιγραφή Καθορίζονται οι υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση του βιβλίου πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990201957

      • Αστυνομική Διάταξη 2003 1674 Β

       Περιγραφή Με την υπ' αριθ. 8Α/2003 (ΦΕΚ Β 1674) Αστυνομική Διάταξη επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης που αφορά τα δελτία πελατών και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων των τουριστικών καταλυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201674

      • 1 Υποχρεώσεις τουριστικών καταλυμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την άφιξη κάθε πελάτη υπηκόου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουριστικό κατάλυμα συντάσσεται δελτίο άφιξης και αναχώρησης. Το δελτίο παραμένει στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ δύναται να ζητηθεί αντίγραφο αυτού από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα διαλαμβανόμενα, στα δελτία ή καταστάσεις, στοιχεία κατά συνεχή σειρά.

       Σημειώσεις Προβλέπεται απαλλαγή της υποχρέωσης σύνταξης των εν λόγω δελτίων ή του βιβλίου πελατών, εφόσον η επιχείρηση τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο. Ειδικότερα, στην περίπτωση του βιβλίου πελατών εκτυπώνονται σχετικά παραστατικά, τα οποία ταξινομούνται ημερολογιακά και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (dossier).

       Όχι Όχι


      • 2 Θεώρηση βιβλίου πελατών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αστυνομικές αρχές προβαίνουν στη θεώρηση του βιβλίου πελατών ή του ειδικού φακέλου που προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του τουριστικού καταλύματος.

       Σημειώσεις Το βιβλίο πελατών και ο ειδικός φάκελος φυλάσσεται για δέκα (10) χρόνια μετά τη συμπλήρωσή του με μέριμνα των διευθυντών ή ιδιοκτητών των οικείων επιχειρήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος βιβλίου πελατών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αστυνομικές αρχές προβαίνουν στη διενέργεια ελέγχου στο βιβλίο πελατών ή τον ειδικό φάκελο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του τουριστικού καταλύματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.