Τήρηση Βιβλίου Πελατών από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα. Έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



4ab29481-c588-48ca-a5c2-25d3ee4c704a 172151

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  45
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην τήρηση Βιβλίου Πελατών από ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, καθώς και στον έλεγχο τήρησής του από την Ελληνική Αστυνομία. Οι υπεύθυνοι των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία κάθε πελάτη, υπηκόου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν την άφιξη, τη διαμονή και την αναχώρησή του από το κατάλυμα. Το εν λόγω βιβλίο τηρείται σε συμβατική ή ηλεκτρονική μορφή και υπόκειται σε θεώρηση και έλεγχο από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, της διαφύλαξης της απρόσκοπτης, ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων και της ασφάλειας των πελατών τους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση




  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά




     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Θεώρηση Βιβλίου Πελατών των τουριστικών καταλυμάτων και έλεγχος τήρησής του από την Ελληνική Αστυνομία


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αυτεπάγγελτη

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Άλλο Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση του βιβλίου πελατών από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 12 1481 1984 152 Α

        Περιγραφή Με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται θέματα, όπως η πρόληψη του εγκλήματος, η λήψη μέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή διατάξεων άλλων νόμων με τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα και αρμοδιότητες συναφείς με την αποστολή της.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8OXOocP4PeJR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucJMOVVUpEXDLZrnFMhg1K6Dr1uH EsqqeIZsQ0YhbH6

       • Προεδρικό Διάταγμα 100 141 1991 58 Α

        Περιγραφή Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Ελληνική Αστυνομία επιτηρεί ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα για τον εντοπισμό καταδιωκόμενων ή προσώπων ύποπτων διάπραξης αξιόποινων πράξεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL83xkCZsTbnw3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijK0oV0bNsQo3fGl7cE5V7717zFdaMIJY-7EV FB Ixwg

       • Αστυνομική Διάταξη 8 1999 1957 Β

        Περιγραφή Καθορίζονται οι υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση του βιβλίου πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8vnZOzRHI6VL3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaAeuN8gf8OUyfkRvCwEuLiECXDElMXR27cotBnzbWMK

       • Αστυνομική Διάταξη 2003 1674 Β

        Περιγραφή Με την υπ' αριθ. 8Α/2003 (ΦΕΚ Β 1674) Αστυνομική Διάταξη επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης που αφορά τα δελτία πελατών και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων των τουριστικών καταλυμάτων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8tP77J3eAjAx zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtcu73lqqKEuThk7ioVg8j1XKLulrHdu62vupqAgM9U4w

       • 1 Υποχρεώσεις τουριστικών καταλυμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με την άφιξη κάθε πελάτη υπηκόου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουριστικό κατάλυμα συντάσσεται δελτίο άφιξης και αναχώρησης. Το δελτίο παραμένει στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και ελέγχεται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ δύναται να ζητηθεί αντίγραφο αυτού από την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. Επιπρόσθετα, οι υπεύθυνοι των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα διαλαμβανόμενα, στα δελτία ή καταστάσεις, στοιχεία κατά συνεχή σειρά.

        Σημειώσεις Προβλέπεται απαλλαγή της υποχρέωσης σύνταξης των εν λόγω δελτίων ή του βιβλίου πελατών, εφόσον η επιχείρηση τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο. Ειδικότερα, στην περίπτωση του βιβλίου πελατών εκτυπώνονται σχετικά παραστατικά, τα οποία ταξινομούνται ημερολογιακά και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (dossier).

        Όχι Όχι


       • 2 Θεώρηση βιβλίου πελατών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι αστυνομικές αρχές προβαίνουν στη θεώρηση του βιβλίου πελατών ή του ειδικού φακέλου που προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του τουριστικού καταλύματος.

        Σημειώσεις Το βιβλίο πελατών και ο ειδικός φάκελος φυλάσσεται για δέκα (10) χρόνια μετά τη συμπλήρωσή του με μέριμνα των διευθυντών ή ιδιοκτητών των οικείων επιχειρήσεων.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος βιβλίου πελατών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Οι αστυνομικές αρχές προβαίνουν στη διενέργεια ελέγχου στο βιβλίο πελατών ή τον ειδικό φάκελο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο του τουριστικού καταλύματος.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.