Τήρηση Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5d377c5b-6ee0-47ea-a45c-18b82807aa6d 368979

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συγκρότηση καταλόγου των περιεχομένων των αρχείων και συλλογών που φυλάσσονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας. Σκοπός είναι η πρόσβαση του πολίτη και του ερευνητικού κοινού σε μια ενιαία εθνική πύλη αρχείων: https://greekarchivesinventory.gak.gr/ Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τήρηση Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των μελετητών, καταλόγους των αρχειακών συλλογών των οποίων έχουν την εποπτεία με τη μορφή του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.). Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενημέρωση του Ε.Ε.Α., τα επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ..

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο περιγραφής φορέα. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Δελτίο περιγραφής φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.gak.gr/media files/downloads/Periexomeno-ellinika/3 Entypa/deltio perigrafis forea.docx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς - κάτοχοι αρχείων, προκειμένου να ενταχθούν στους φορείς διατήρησης αρχείων του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων, καλούνται να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο με τίτλο: "Δελτίο Περιγραφής Φορέα" προσβάσιμο στον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Δελτίο περιγραφής αρχείου. Δελτίο

       Δελτίο περιγραφής αρχείου.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.gak.gr/media files/downloads/Periexomeno-ellinika/3 Entypa/deltio perigrafis arxeiou.docx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς - κάτοχοι αρχείων, προκειμένου να ενταχθούν τα αρχεία τους στο Εθνικό Ευρετηρίο Αρχείων, καλούνται να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο με τίτλο: "Δελτίο Περιγραφής αρχείου" για κάθε ένα αρχείο τους, προσβάσιμο στο παραπάνω σχετικό σύνδεσμο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Νόμος 197 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) - Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Πρόσκληση εγγραφής φορέων - κατόχων αρχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Πρόσκληση των ΓΑΚ προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς - κατόχους αρχείων (Επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών αποστέλλουν στα ΓΑΚ) για την εγγραφή τους στο μητρώο φορέων κατόχων αρχείων του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρόσκληση συμπλήρωσης έντυπου περιγραφής αρχείων του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Πρόσκληση των ΓΑΚ προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς - κατόχους αρχείων για τη συμπλήρωση εντύπου περιγραφής των αρχείων τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή δελτίων φορέα και περιγραφής αρχείων από το φορέα


       Περιγραφή Τα επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών αποστέλλουν στα ΓΑΚ, τα δελτία περιγραφής των αρχείων τους.

       Όχι Όχι


      • 4 Επισημάνσεις φορέων - επισημάνσεις αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τα Γ.Α.Κ. αυτεπάγγελτα δύνανται να επισημαίνουν φορείς και αρχεία φορέων που είναι προσβάσιμα και δημοσιευμένα στο διαδικτύο. Οι πληροφορίες αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Ένταξη δελτίων φορέα και των αρχείων στο αυτοματοποιημένο σύστημα για τη τήρηση του Εθνικού Ευρετήριου Αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τα Γ.Α.Κ. εισάγουν στο αυτοματοποιημένο σύστημα τα δελτία περιγραφής των φορέων που είτε έχουν αποσταλεί από τους φορείς είτε έχουν επισημανθεί από το προσωπικό των Γ.Α.Κ..

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση φορέα για ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης αρχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ενημερώνει τους φορείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης αρχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων περιγραφής των φορέων ή των αρχείων τους, οι φορείς αποστέλλουν στα Γ.Α.Κ. τα επικαιροποιημένα δελτία τους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.