Τακτικές μεταθέσεις κατώτερου αστυνομικού προσωπικού και αξιωματικών του Ν.3686/2008 για υπηρεσίες που εδρεύουν στον αυτό τόπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9480db99-0135-413f-b19c-061b86245831 948099

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων, Υπαστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008, Υπαστυνόμων Α΄ του Ν.3686/2008 & Αστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008, με υπηρεσιακά κριτήρια σε Υπηρεσίες που εδρεύουν εντός του αυτού τόπου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως αυτός τόπος θεωρείται :

α. Η πόλη ή κωμόπολη που εδρεύει η Αστυνομική Υπηρεσία. β. Η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής εκτός των Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησί και των πόλεων: Αναβύσσου, Αρτέμιδας, Αυλώνα, Βιλλίων, Καλάμου, Καλυβίων, Καπανδριτίου, Κερατέας, Κινέττας, Κορωπίου, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μαλακάσας, Μάνδρας, Μαρκοπούλου, Μεγάρων, Νέας Μάκρης, Πόρτο Ράφτη, Ραφήνας, Σαρωνίδας και Ωρωπού. γ. Η περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης εκτός των πόλεων Ασπροβάλτας, Ζαγκλιβερίου, Νέας Απολλωνίας, Σοχού, Σταυρού, Αρεθούσας, Ασκού, Προφήτη, Μαδύτου και Ξυλούπολης. δ. Η περιφέρεια των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας Βόλου του Νομού Μαγνησίας, καθώς και των Δήμων Ηρακλείου, Αλικαρνασσού και Γαζίου του Νομού Ηρακλείου.

Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, η εμπειρία, οι ειδικές γνώσεις, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για Υπηρεσίες εντός του αυτού τόπου, έχουν οι αστυνομικοί από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Β΄, που την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, συμπληρώνουν δύο (2) έτη στον αυτό τόπο ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσία δυσμενούς διαβίωσης. Οι Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 100/2003. Στην περίπτωση των τακτικών μεταθέσεων που γίνονται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας για Υπηρεσίες εντός του αυτού τόπου, δεν υφίστανται χρονικοί περιορισμοί.

Επιτρέπεται μετάθεση αστυνομικού από και προς τις Υπηρεσίες του αυτού τόπου και στην περίπτωση που στις Υπηρεσίες αυτές υπηρετούν υπεράριθμοι ομοιόβαθμοί του, εφόσον ο αριθμός των υπεράριθμων στην Υπηρεσία που μετατίθεται είναι μικρότερος από αυτόν της Υπηρεσίας από όπου προέρχεται. Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ΄ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Αστυφυλάκων για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Υπαρχιφυλάκων για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Αρχιφυλάκων για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Ανθυπαστυνόμων για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Υπαστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Υπαστυνόμων Α΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο, Τακτικές μεταθέσεις Αστυνόμων Β΄ του Ν.3686/2008 για Υπηρεσίες στον αυτό τόπο.

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις κατώτερου αστυνομικού προσωπικού και αξιωματικών του Ν.3686/2008 για υπηρεσίες που εδρεύουν στον αυτό τόπο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Οι αστυνομικοί από τον βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Αστυνόμου Β΄ να έχουν συμπληρώσει μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής αίτησης μετάθεσης, δύο (2) έτη σε Υπηρεσίες του αυτού τόπου ή ένα (1) έτος σε Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Στην περίπτωση τακτικών μεταθέσεων με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, σε Υπηρεσίες εντός του αυτού τόπου, δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί.

       Ναι Ναι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές, Ιατρικές, Οικογενειακές

       Όχι 6009

      • Νόμος 7, 9 3686 2008 158 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 7 περιγράφεται η βαθμολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17 του Ν. 4937/2022, με άρθρο 2 του Π.Δ. 82/2021 & άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2020). Στο άρθρο 9 περιγράφεται η εξέλιξη των Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του Ν. 2226/1994 (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 2 του Π.Δ. 82/2021).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100158

      • Προεδρικό Διάταγμα 2, 4, 12, 14, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι έννοιες όρων. Στο άρθρο 4 περιγράφονται οι εξαιρέσεις από τα αντικειμενικά κριτήρια. Το άρθρο 12 ρυθμίζει τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων όλων των βαθμών (όπως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 27/2019, Π.Δ. 6/2018, Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 85/2011). Στο άρθρο 14 περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα που αποφασίζουν για τις τακτικές μεταθέσεις και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την υλοποίηση αυτών (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 του Π.Δ. 82/2021). Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν διαταγής, ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός υποβάλει αίτηση για μετάθεση σε Υπηρεσίες εντός του αυτού τόπου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή προτάσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων των αντίστοιχων βαθμών, υποβάλουν ιεραρχικά στις -κατά περίπτωση- αρμόδιες Διευθύνσεις, είτε ονομαστικοποιημένες προτάσεις μετάθεσης αστυνομικών είτε γενικές προτάσεις που αφορούν τον σχεδιασμό λειτουργίας τους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Μετάθεση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο πλαίσιο σχεδιασμού των τακτικών μεταθέσεων αστυνομικών, το εκάστοτε αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το αστυνομικό προσωπικό με πρωτοβουλία του, σε Υπηρεσίες εντός του αυτού τόπου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις ή/και τις προτάσεις μετάθεσης ή διαπιστώνει την αναγκαιότητα μετάθεσης αστυνομικών με πρωτοβουλία του και λαμβάνει σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση αστυνομικών είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων και προτάσεων. Η διαταγή (μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.