Τακτικές μεταθέσεις συνοριακών φυλάκων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2926ef2f-c369-4393-b0f8-c94d01f33201 292623

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις τακτικές μεταθέσεις των Συνοριακών Φυλάκων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι Συνοριακοί Φύλακες τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους.

Οι Συνοριακοί Φύλακες δεν μετατίθενται εκτός της περιφέρειας της Διεύθυνσης Αστυνομίας του νομού ή του νησιού για τον οποίο έχουν προσληφθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τις έκτακτες μεταθέσεις (άρθρο 13 του Π.Δ. 211/2005). Οι Συνοριακοί Φύλακες μετατίθενται σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης εντός της περιφέρειας της Διεύθυνσης Αστυνομίας του νομού ή του νησιού για το οποίο έχουν προσληφθεί, μετά την πάροδο πενταετίας στην ίδια Υπηρεσία, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου και με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ως υπηρεσιακά κριτήρια νοούνται εκείνα που συνδέονται με υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η εμπειρία, η υπηρεσιακή απόδοση και η πειθαρχικότητα. Ως κοινωνικά κριτήρια νοούνται ιδίως η προτίμηση του ενδιαφερομένου, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση και οι λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του. Οι αιτήσεις για μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου. Οι μεταθέσεις διατάσσονται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι Συνοριακοί Φύλακες που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση μετάθεσης

Σημειώσεις

Η αίτηση αποστέλλεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 211/2005.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τακτικές μεταθέσεις Σ.Φ., Τακτική μετάθεση Συνοριακού Φύλακα

      Επίσημος τίτλος

      Τακτικές μεταθέσεις συνοριακών φυλάκων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Ο Συνοριακός Φύλακας να συμπληρώνει πενταετία στην ίδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Αίτηση

       Έγγραφο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει τυχόν έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλείται. Από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζονται ρητά απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Τα εν λόγω έγγραφα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του και στη συνέχεια αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος Police On Line.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές, Ιατρικές, Οικογενειακές

       Όχι 6009

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 11, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 περιγράφεται η αρχή της οργανικότητας των θέσεων. Στο άρθρο 11 περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν τις τακτικές μεταθέσεις των Συνοριακών Φυλάκων (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 19 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση μετάθεσης και τη διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις για μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή προτάσεων μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων των Συνοριακών Φυλάκων, υποβάλουν ιεραρχικά στις -κατά περίπτωση- αρμόδιες Διευθύνσεις, είτε ονομαστικοποιημένες προτάσεις μετάθεσης είτε γενικές προτάσεις που αφορούν τον σχεδιασμό λειτουργίας τους.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Μετάθεση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο πλαίσιο σχεδιασμού των τακτικών μεταθέσων των Συνοριακών Φυλάκων, το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις όργανο έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τους Συνοριακούς Φύλακες, με πρωτοβουλία του, τηρουμένων των σχετικών χρονικών προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις όργανο εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις ή/και τις προτάσεις μετάθεσης ή διαπιστώνει την αναγκαιότητα μετάθεσης Συνοριακών Φυλάκων με πρωτοβουλία του και λαμβάνει σχετική απόφαση.

       Σημειώσεις Οι μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης διατάσσονται από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή ή Διευθυντή εξομοιούμενης Υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, οι μεταθέσεις των Συνοριακών Φυλάκων εντός του νομού Αττικής διατάσσονται από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε τη μετάθεση Συνοριακών Φυλάκων είτε την απόρριψη των υποβληθέντων αιτημάτων και προτάσεων. Η διαταγή (μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η διαταγή μετάθεσης, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Συνοριακό Φύλακα αμέσως, με αποδεικτικό.

       Σημειώσεις Οι μεταθέσεις διατάσσονται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους.

       Όχι Όχι


      • 7 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 8 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που διέταξε τη μετάθεση.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.