Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση26b065c9-1411-43ca-8011-cb372e717f87 356865 Regular unemployment benefit

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή τακτικής επιδότησης ανεργίας (ΤΕΑ) η οποία χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε, είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Η διάρκεια της επιδότησης ποικίλλει, ωστόσο το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 5 μήνες και μπορεί να φτάσει τους 12

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 μήνες

Παρατηρήσεις

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” ή β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς του Π.Σ. e-services ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται από την έκδοση απορριπτικής απόφασης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα ανεργίας, Αίτηση επιδόματος ανεργίας

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       B1, B2, B6, K1

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ή Λήξη Σύμβασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Να έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ύπαρξη προσωπικών κωδικών Taxisnet για είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) ΔΥΠΑ.

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/faq

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ύπαρξη κωδικού (κλειδάριθμο) ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), εφόσον έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

       Σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/faq

       Ναι Ναι

      • 1 Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο. Αναφορά/Καταγγελία

       Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=koini-anerghoi&tab3=dikaiologhitika

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6357

      • 2 Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=koini-anerghoi&tab3=dikaiologhitika

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν. Πιστοποιητικό

       Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=koini-anerghoi&tab3=dikaiologhitika

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Προστατευόμενα μέλη για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί προσαύξηση 10% στον επιδοτούμενο είναι τα εξής: ο/η σύζυγος, τα παιδιά, μέχρι 24 ετών, όταν είναι άνεργα, ή μέχρι 26 ετών όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν, ο γονέας, οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του ιδίου (ή του/της συζύγου του στις 3 τελευταίες περιπτώσεις). Η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευομένων μελών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αλλιώς η προσαύξηση χορηγείται μόνο για όσο διάστημα αυτή είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι επιδοτούμενοι, δεν μπορούν να πάρουν για το ίδιο χρονικό διάστημα προσαύξηση για τα ίδια μέλη. Επιλέγουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ποιος από τους δύο θα λάβει την προσαύξηση ή αν θα τη λάβουν και οι δύο σε ποσοστό 50%.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8619

      • 4 Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα). Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=koini-anerghoi&tab3=dikaiologhitika

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=koini-anerghoi&tab3=dikaiologhitika

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νομοθετικό Διάταγμα 11-38 2961 1954 197 Α

       Περιγραφή Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19540100197

      • Νόμος 3-8 1545 1985 91 Α

       Περιγραφή Τακτκική επιδότηση ανεργίας - Προϋποθέσεις - Διάρκεια επιδότησης - Ύψος επιδόματος ανεργίας - Παραγραφή αξιώσεων - Επιδότηση για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100091

      • Νόμος 37 1892 1990 101 Α

       Περιγραφή Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100101

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 4 3701/55 2011
      • 1 Είσοδος στις e-Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος κάνει είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είτε απευθείας από την αρχική σελίδα της ΔΥΠΑ όπου υπάρχει η επιλογή ΔΥΠΑ e-services, είτε μέσω της πύλης υπηρεσιών του δημοσίου (www.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή >Αρχική>Εργασία και ασφάλιση > Ανεργία>Αίτηση επιδόματος ανεργίας>Είσοδος στην Υπηρεσία αναδρομολογείται και πάλι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση αιτούντων μέσω κωδικών Taxisent ή μέσω κωδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ))

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αίτηση μέσω των e-Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους: α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ” ή β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ. Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος ενημερώνεται: για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών δηλώνει: αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10% τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στην ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία στην οποία την υπέβαλε ο ασφαλισμένος (είτε του τόπου κατοικίας του είτε της τελευταίας απασχόλησής του) και ελέγχονται οι προϋποθέσεις και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Υπηρεσίες είτε συνυποβάλλονται.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη τήρηση προϋποθέσεων και προσκόμιση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην επιδότησή ανεργίας εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη τήρησης προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 7 Τήρηση προϋποθέσεων/προσκόμιση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει προκύπτει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην επιδότηση, η Υπηρεσία προχωρά στην έκδοση εγκριτικής απόφασης,

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης και αφού έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία εγκριτική. Την απόφαση ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ. Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται: -νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) -η διάρκεια της επιδότησης -το ύψος της επιδότησης

       Ναι Ναι


      • 9 Τήρηση προϋποθέσεων - Μη πλήρη δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

       Ναι Όχι


      • 10 Αναμονή για προσκόμιση δικαιολογητικών εντός προθεσμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Απορριπτικής Απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

       Ναι Ναι


      • 12 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης με την προσκόμιση των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης και αφού έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία εγκριτική. Την απόφαση ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ. Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται: νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) η διάρκεια της επιδότησης το ύψος της επιδότησης

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.